Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wordpress.org tallentaa tiedot organisaation omalle palvelimelle, joten se tarjoaa hyvän tietoturvan ja -suojan. Wordpressillä tehdyn sivuston sisällöntuottajien ei tarvitse ottaa huomioon erikoisehtoja, ellei organisaation yleisiä tietotekniikan käyttösääntöjä oteta lukuun. 

Google Sites taas säilöö datan niin sanottuun pilveen eli vieraalle palvelimelle, joka voi sijaita EU~alueen ulkopuolella. Sitesin käyttö Metropoliassa edellyttää sitä, että jokainen Sitesilla tehtyyn sivustoon sisältöä tuottava hyväksyy Metropolian pilvisovellusten käyttöehdot ja noudattaa niitä. Sitesilla rakennettua kaikille avointa sivustoa pystyy lukemaan, vaikka ei olisi Metropolian pilviehtoja allekirjoittanut. 

Pilvisovellusten käyttöehdoissa on yksilöity useita sisältöjä, joita ei saa niin sanotussa pilvessä julkaista. Jos projektissa käsitellään esimerkiksi henkilötietoja, ei niitä saa sijoittaa Google Sites -sivulle edes rajatulle yleisölle. Ongelman pystyy ratkaisemaan siirtämällä pilviehtojen salliman aineiston Sitesiin ja ehtojen kieltämän materiaalin harkinnan jälkeen erilliselle palvelimelle, joka täyttää tiukimmat tietosuojavaatimukset (esimerkiksi wiki, OMA). Hajautus ei tosin paranna kokonaisuuden käytettävyyttä. 

...