Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Olen...Tietokoneeni on yhteydessä...Voit käyttää etätyöpöytää...

henkilökuntaa

  • Metropolian kiinteään verkkoon
  • metropolia-secure-verkkoon
  • eduroam-verkkoon
  • metropolia-guest-verkkoon
  • VPN-yhteydellä (katkaise VPN-yhteys ensin!)
  • johonkin muuhun Metropolian ulkopuoliseen verkkoon
opiskelija

lisenssisyistä opiskelijat eivät toistaiseksi voi käyttää etätyöpöytiä omilta päätelaitteiltaan eivätkä Metropolian ulkopuolelta

...