Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty.

...

  • Työtila My Driveen, josta se siirretään projektin loppuvaiheessa Team Drivesiin
  • Team Drivesiin asiakkaita varten erillinen tiedosto tai kansio


C. Toimet, jos projekti on jo alkanut

...

6. Mitä pitää tehdä, jos Metropolian toimintaan liittyviä dokumentteja on edelleen My Driven puolella?

...