Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tällä välilehdellä on nähtävillä se, mihin opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin ko. opintojakso on liitetty.

Image RemovedImage Added