Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Taustatietoja

Tulostettaessa PDF-tiedostoja, joissa on mm. erilaisia graafisia objekteja, kuten kuvia, taulukoita tai vastaavia, saattavat nämä aiheuttaa tulostusvirheitä (PS3-tulostuskielen ristiriidat).

Tällöin tiedosto ei tulostu oikein oletustulostimilla ja monitoimilaite antaa paperille pelkästään virheilmoituksen.

Esimerkkinä yksi tällaisista virheistä tulostaa paperille seuraavat rivit:

ERROR: typecheck
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

true
/Collate
-mark-

Ongelman välttämisen vuoksi tarjolla alla olevat vaihtoehdot.