Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
bgColor#fff
Varaaja (Varattu henkilölle) on varauksen vastuuhenkilö eli henkilö, jolle tila on varattu esim. luennon opettaja. Varaajalla on oikeus muokata varausta samoin kuin varauksen tekijällä ja varauksen muokkaajalla. Osallistujia käytetään tyypillisesti palaverivarauksissa, joissa palaverin isännät ovat varaajina ja muut henkilöt osallistujina. Osallistujilla ei ole oikeutta muokata varausta. Lisätietoa varauslomakkeesta. 

Lisätietoa

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacespepinohjeet
showSpacefalse
sortmodifiedshowSpacefalse
reversetrue
typepage
cqllabel = "resurssiensuunnitelu" and type = "page" and space = "pepinohjeet"
labelsresurssiensuunnitelu