Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Luettelo erilaisista käyttäjätunnusrooleista ja niiden tasoista. Roolien otsikot ovat linkkejä varsinaisiin ohjeisiin. Ohjeista löytyy esim. tunnusten tilausohjeet. Henkilökunnalle ja opiskelijoille tiedot siirtyvät automaattisesti lähdejärjestelmistä (HR, opiskelijarekisteri) ja tunnukset luodaan automaattisesti.

Metropolian henkilökunta

...