Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

7. Käyttäjätunnuksesi löydät oikeasta yläkulmasta oman nimesi alta. Lue ja hyväksy Metropolian säännöt ja ehdot.

Image RemovedImage Added


8. Kirjoita kohtaan Uusi salasana vähintään 8-merkkinen salasana. Kirjoita sama salasana uudelleen kohtaan Uusi salasana uudelleen.

...