Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleOpintohaku ei taida toimia opiskelijakohtaisesti? Eli on onko kaikilla opiskelijoilla samanlainen näkymä?

Näkymä on sama, mutta tarjonta, joka näkyy, riippuu siitä, mitä on kohdennettu opiskeluoikeudelle eli siis vain niiden verkostojen tarjonta, jotka on kohdennettu opiskeluoikeudelle.

Kohdennusvaihtoehdot ovat siis seuraavat:

  • koulutusmuoto
  • koulutusohjelma
  • koulutusluokitus
  • ryhmä.

Yhdelle opiskelijalle kohdennuksessa siis pitää luoda hallinnollinen ryhmä ja liittää opiskelija siihen. Näin pystyy kohdentamaan vain yhdelle opiskelijalle.

...