Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

RIKE


Expand
titleMiten toteutukselle tai opintojaksolle annetaan koulutusmuototieto, että kohdennuksen voi tehdä?

Kohdennus tehdään verkostolle, ei opintojaksolle eikä toteutukselle. Toteutukselle ja opintojaksolle sitten kiinnitetään verkostoja.


Expand
titleVerkoston tiedoissa näytti olevan valintana valinnanvapaus ja opintosuunnitelmataso tms. Mitä tarkoittaa käytännössä tuo opintosuunnitelmataso?

Karkeasti sanottuna tarkoittaa, että korkeakoulut ovat tehneet opetusyhteistyösopimuksen, että esim. jokin yhdessä suunniteltu opintojakso tarjotaan vain yhdessä korkeakoulussa.


Expand
titleOpintohaku ei taida toimia opiskelijakohtaisesti? Eli on kaikilla opiskelijoilla samanlainen näkymä?

Näkymä on sama, mutta tarjonta, joka näkyy, riippuu siitä, mitä on kohdennettu opiskeluoikeudelle eli siis vain niiden verkostojen tarjonta, jotka on kohdennettu opiskeluoikeudelle.

Kohdennusvaihtoehdot ovat siis seuraavat:

  • koulutusmuoto
  • koulutusohjelma
  • koulutusluokitus
  • ryhmä.

Yhdelle opiskelijalle kohdennuksessa siis pitää luoda hallinnollinen ryhmä ja liittää opiskelija siihen. Näin pystyy kohdentamaan vain yhdelle opiskelijalle.


Expand
titleMiksi haku on ilmoittautumisajan perusteella, eikä toteutusajankohdan perusteella?

On oletettu, että opiskelijaa kiinnostaa enemmän, milloin ilmoittautuminen tietylle opintojaksototeutukselle alkaa. Toteutuksen tiedoissa kyllä on tarkemmat tiedot sitten toteutusajankohdista.Expand
titleKun opiskelija hakee opintojaksoja, onko opintojakson tiedoissa näkyvät otsikot kohdekorkeakouolun mukaiset vai kaikille ammattikorkeakouluille samat?

Tiedot ovat kohdekorkeakoulun opintojakson tietoja.Expand
titleMenevätkö opiskeluoikeuden oletusarvoissa kaikki siis aina samalle koulutusalalle riippumatta siitä että mistä tulevat tai mitä suorittavat meidän korkeakoulussa (se mallipohjaa vastaava toiminnallisuus)?

Tällä hetkellä menevät. Niitä voi sitten muuttaa tarvittaessa.


Expand
titleOlisi hyvä saada vinkkejä verkostojen sopimista varten ettei tulisi hurjaa määrää verkostoja: 1) Olisiko järkevää laittaa amk- ja yamk-tarjonnat eri verkostoihin? 2) Vapaasti valittava koulutusalariippumaton omaan eri verkostoon? 3) Vai saako tämän kohdennuksen tehtyä opiskeluoikeussäännöillä?

Nämä asiat kannattaa tarkasti sopia, kun tehdään verkostosopimuksia miettien jo siinä samalla, miten kohdennukset teknisesti pystytään tekemään Pepissä.

Kohdennuksia siis voi tehdä koulutusmuodolla, koulutusohjelmalla, koulutusluokituskoodilla tai ryhmällä. Esim. jos halutaan vaikka, että eri koulutusohjelmassa opiskeleville halutaan rajata vain jotkut, ei kaikki, niin silloin kannattaa perustaa hallinnollinen ryhmä ja kerätä sinne ne opiskelijat, joilla on oikeus opiskella tietyn verkoston opintoja ja kohdentaa sitten verkostolle vain tämä ryhmä.


Expand
titleMitä tarkoittaa 'lisää koriin'?

Tarkoittaa sitä, että voi kerätä useamman opinnon hakukoriin ja siirtää ne kerralla HOPSiinsa.


Expand
titleMistä osoitteesta pääsee Ristiinopiskelun kansalliseen palveluun, jonne verkostot aluksi tallennetaan?

Tämän hetken tieto on se, että korkeakoulu ei itse niitä sinne tallenna vaan se tehdään CSC:n toimesta. Lisätietoa sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/Xh8CCg


Expand
titleKumpaa opiskelijoille suositellaan: opintojen valinnan käyttöä vai "Hae opintoja" -toimintoa?

Riippuu varmaankin paljon korkeakoulujen prosesseista. Jos on tarkoitus, että opiskelija ensin hakee tarjontaa HOPSiinsa esim. hyväksyntää varten, silloin pitää käyttää opintojen valintaa. Ja ilmoittautumisen voi sitten tehdä HOPSin Ilmoittautumiset -välilehdeltä.


Expand
titlePerustuuko opiskelijan ilmoittautumisaikaan perustuva hakutoiminto kotikorkeakoulun periodijakoon vai kohdekorkeakoulun periodijakoon?

Tarjonta on kohdekorkeakoulun eli kohdekorkeakoulun periodijakoon. Ja periaatteessa haku tehdään siis lukukausittain, joka on kaikille sama eli kevät 1.1.-31.7. ja syksy 1.8.-31.12. Kieleistyksessä on termi "lukukausi"

AHOT


Expand
titleMitä tarkoittaa vapautus?

Vapautus tarkoittaa sitä, että voi hakea vapautusta vaikkapa ruotsin kielen opinnoista vaikka opinto muutoin kuuluisi hops suoritetttaviin opintoihin, koska opiskelijan oma äidinkieli on ruotsi. Tai jostain muusta vastaavasta syystä.


Expand
titleOnko AHOT-käsittelystä saatavilla tilastotietoa, esim: 1) Käsittelyyn kulunut aika (keskim ja max), 2) Käsittelyn tulos prosentteina hakemuksista?

Ei tuolla tarkkuudella.


Expand
titleSaadaanko Virrasta tuotua myös aiemmin suoritetun opintojakson virallinen englanninkielinen käännös?

Virrasta saadaan ne tiedot, jotka kohdekorkeakoulun järjestelmästä on sinne viety. Virta-EMREX tietojen mäppäystä ollaan kansallisesti tarkentamassa ja työ etenee tämän syksyn aikana. Tämä työ laajentaa sitä, mitä kaikkea Virrasta saadaan tulevaisuudessa haettuia myös tällä EMREX siirrolla.


Expand
titleMilloin EMREX pystyy hakemaan tietoja Virrasta?

Se on mahdollista jo nyt.

EMREX-siirto mahdollistaa siis sen, että sitä hyödyntäen voi hakea vaikkapa toisen kotimaisen korkeakoulun kesäyliopistossa suoritetut opinnot AHOT-hakemukselle kun ne löytyvät Virrasta.


Expand
titlePystyykö AHOTia hyödyntämään myös työssä hankitun osaamisen tunnustamiseen selkeissä, ei näyttöä vaativissa, tapauksissa? Esim. johtamisen opintojakson hyväksilukeminen vuosien johtajakokemuksella?

Kyllä.


Expand
titleJärjestelmäkö ehdottaa automaattisesti joitain asiasanoja, joista sitten voi valita?

Kyllä, niitä voi laittaa oletuksena asetuksiin. Mutta niitä voi myös tarvittaessa lisätä itse käsittelijänä.


Expand
titleHakemuksen voi varmaankin lähettää itseltä eteenpäin jollekin toiselle henkilölle käsiteltäväksi, jos en itse ole oikea henkilö sitä käsittelemään?

Kyllä.

P+


Expand
titleEhdotus: Saisikohan tuon ulkopuolinen arvioija -toiminnon myös muihin opintoihin?

Pannaan kehitysehdotus muistiin, todennäköisesti menisi teemaryhmän kautta käsittelyyn jossakin myöhemmässä kehityspaketissa mahdollisesti toteutettavaksi.


Expand
titleMihin on kadonnut "näytä myös keskeneräiset ja hylätyt suoritukset"-nappula korkeakoulupalveluiden työpöydällä, opintosuoritukset-välilehdellä?

On Suodatus -napin takana eli ei ole hävinnyt minnekään. Siellä on myös uusia vaihtoehtoja.

Suodata -valikosta saa keskeneräiset ja hylätyt näkyville.