Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4. Valitse tulostin, sen mukaan, millaisena haluat tulosteet ulos ja paina sen jälkeen '2. Print Options and Account Selection'.

Huom!

...

A4-

...

tulostusjonoilla tehdyt työt voi hakea kaikilta laitteilta.

...

A3-

...

tulostusjonoilla tehdyt työt voi hakea vain kiinteistön A3-laitteilta.

...

Image Removed

Image Added 

...

Mikäli PDF ei tulostu normaalisti, koita tulostaa se Toshiba Print PDF -tulostusjonoja käyttäen. Niissä on eri tulostusajuri käytössä, kuin työasemilla olevilla tulostusjonoilla. 

5. Valitse kopiomäärä sekä tili, jolta työ veloitetaan. Voit käyttää myös jaettua tiliä jos sinulla on sellainen käytössä. Paina lopuksi '3. Upload Document'.

...