Opintosuoritusten tarkastelu erilaisin suodatuksin.

Opiskelijana voit seurata opintojesi edistymistä HOPSin näkymien lisäksi myös Suoritukset-näkymässä. Voit käyttää tarkasteluun erilaisia suodatuksia. Voit myös tulostaa epävirallisen PDF-suoritusotteen (kuten HOPSin tarkastelunäkymässä).

 1. Valitse Suoritukset -> Suoritusote
 2. Näet näkymässä hopsiisi valitut opinnot ja niiden statustiedon. 
 3. Voit suodattaa näkymää osiossa Suodata listaa
  • Tilan mukaan
   • Koko hops
   • Suoritettu
   • Suoritettu osittain
   • Hylätty
  • Opintojakson ajoituksen mukaan
   • Lukuvuosi
   • Lukukausi
   • Periodi
  • Näyttämällä / piilottamalla osat
 4. Lisäksi voit valita, mitkä suorituksen tietosarakkeet ovat näkyvissä.
 5. Suoritetun tai hylätyn opinnon kohdalla voi näkyä huomiopainike (info) , josta aukeaa arviointihistoria. Arviointihistoriassa näet arvosanan korotukset, korjaukset ja muokkaukset. (Versio 4.6.0)

Suoritusotteen PDF-tulosteessa näkyvät tiedot sellaisessa muodossa ja sellaisin tiedoin kuin se on Pepin raporttipalvelussa korkeakoulukohtaisesti määritelty.

Jos sinulla on opiskeluoikeuskokonaisuus, voit tarkastella kandi- ja maisterintutkinnon suorituksia samassa näkymässä.

 1. Valitse Opiskelijan työpöydän yläreunasta Suoritukset > Suoritusote.
 2. Napsauta sivun oikeassa yläreunassa "Näytä opiskeluoikeuskokonaisuuden suoritukset" -valintaruutua, jolloin saat näkyviin sekä ylemmän että alemman tutkinnon suoritukset. Jos ruutu ei ole valittuna, näet vain senhetkisen opinto-oikeutesi suoritukset.

Opintosuoritusotenäkymän opinnäyterivillä näkyvät seuraavat tiedot

  • Ohjaaja(t)
  • Vastaväittelijä
  • Kustos
  • Esitarkastaja
  • Tarkastaja(t)

You must log in to comment.