Child pages
 • Opintojaksototeutukset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson toteutus sisältää toteutuksen kuvaustiedot sekä liitokset yksikkötietoihin.

Oliomalli

KenttäTyyppiKuvaus
idnumeroOpintojaksototeutuksen yksilöllinen tunniste
codetekstiTunnus
nametekstiNimi
startDatepvmToteutuksen alkamispäivämäärä
endDatepvmToteutuksen päättymispäivämäärä
enrollmentStartpvmIlmoittautumisen alkamispäivämäärä
enrollmentEndpvmIlmoittautumisen päättymispäivämäärä
teachingLanguagetekstiOpetuskieli
creditsnumeroOpintopistemäärä
virtualProportionnumeroVirtuaaliosuus
contenttekstiOpintojaksototeutuksen sisällön kuvaus
furtherInformationOfRealizationtekstiOpintojaksototeutuksen lisätiedot
furtherInformationOfCoursetekstiOpintojakson lisätiedot
qualificationstekstiOpintojakson esitietovaatimukset
objectivetekstiOpintojakson tavoitteet
cuEvaluationCriteria1tekstiArviointikriteeri opintojaksolta, tyydyttävä (1-2)
cuEvaluationCriteria2tekstiArviointikriteeri opintojaksolta, hyvä (3-4)
cuEvaluationCriteria3tekstiArviointikriteeri opintojaksolta, kiitettävä (5)
cuEvaluationCriteria4tekstiArviointikriteeri opintojaksolta, hyväksytty/hylätty
curEvaluationCriteriatekstiArviointi
examScheduletekstiTenttien ajankohdat
completionAlternativestekstiOpintojaksototeutuksen valinnaiset suoritustavat
approveRejectDescriptiontekstiArviointikriteerit - hyväksytty/hylätty
employerConnectionstekstiHarjoittelu- ja työelämäyhteistyö
evaluationScaletekstiArviointiasteikko
studentWorkloadtekstiOpiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
teachingMethodstekstiOpetusmenetelmät
officetoimipisteToimipiste
unityksikköVastuuyksikkö
tagslistaTagit
degreeProgrammeslistaKoulutusohjelmat
studentGroupslistaOpiskelijaryhmät

Haku

 

KenttäTyyppiKuvaus
nametekstiNimi
codeslistaLista opintojaksototeutusten tunnuksia
startDatepvmOpintojaksototeutuksen alkuajankohdan pitää olla sama tai suurempi kuin annettu arvo
endDatepvmOpintojaksototeutuksen päättymisajankohdan pitää olla sama tai pienempi kuin annettu arvo.
studentGroupslistaLista opiskelijaryhmien tunnuksia

Esimerkki:

{
"codes": ["SPXXC03-2000"],
"studentGoups": ["SP05S1"]
}

Hakeminen opiskelijaryhmän perusteella:

curl -u "oma_api_key:" -X POST https://opendata.metropolia.fi/r1/realization/search -d '{ "studentGoups": ["SP05S1"]}

 

Vastaus:

KenttäKuvaus
statusTieto onnistuiko pyyntö vai oliko mahdollisia virheitä. "success", "warn", "error"
messageMahdollinen tarkentava viesti esimerkiksi virhetilanteissa.
realizationsOpintojaksototeutukset

Esimerkki:

{
  "status": "success",
  "realizations": [  {
   "id": "75563",
   "code": "SPXXC03-2000",
   "startDate": "2006-10-10T00:00",
   "endDate": "2006-11-24T23:59",
   "enrollmentStart": "2006-05-29T00:00",
   "enrollmentEnd": "2006-06-06T23:59",
   "teachingLanguage": "en",
   "credits": 4,
   "virtualProportion": 0,
   "name": "Case Management (SP05S1)",
   "content": "Palveluohjauksen prosessi ja palveluohjaussuunnitelman laadinta.",
   "furtherInformationOfRealization": "More information will be given later!\r\nThis study unit is for the student group SP05S1",
   "furtherInformationOfCourse": "",
   "qualifications": "Welfare State and Life Policy.\nSocial Participation and Marginalisation.",
   "objective": "Opiskelija ymmärtää miten palveluohjaus sijoittuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Opiskelija tuntee palveluohjauksen prosessin ja ymmärtää palvelutarpeen ja palveluiden yhteensovittamisen merkityksen asiakaslähtöisesti.",
   "cuEvaluationCriteria1": "",
   "cuEvaluationCriteria2": "",
   "cuEvaluationCriteria3": "",
   "cuEvaluationCriteria4": "",
   "curEvaluationCriteria": "Jatkuva arviointi\nOppimistehtävä",
   "examSchedule": "",
   "completionAlternatives": "",
   "approveRejectDescription": "",
   "employerConnections": "",
   "evaluationScale": "ACADEMIC",
   "studentWorkload": "",
   "teachingMethods": "Aktivoiva luento\nTehtäväohjattu opetus",
   "office":    {
     "id": "18221",
     "name":     {
      "valueFi": "Tukholmankatu 10",
      "valueEn": "Tukholmankatu 10",
      "valueSv": "Tukholmankatu 10"
     },
     "code": "TUKHO"
   },
   "tags": [],
   "studentGroups": [   {
     "code": "SP05S1",
     "name":     {
      "valueFi": "Degree Programme in Social Services",
      "valueEn": "Degree Programme in Social Services",
      "valueSv": "Degree Programme in Social Services"
     }
   }]
  }]
}

 

 

 

 • No labels
You must log in to comment.