Child pages
 • Java - Hae varauksia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla oleva esimerkki hakee yksittäisen varauksen tiedot sekä tekee varaushaun Java:lla. Esimerkissä käytetään Apache HttpClient ja Googlen Gson kirjastoja helpottamaan http-kutsun tekemistä sekä JSON:n käsittelyä.

Luodut rajapintaluokat eivät aina sisällä kaikkia mahdollisia kenttiä joten lisää niitä tarpeen mukaan. Koodi ei myöskään sisällä virheenkäsittelyä.

Voit ladata maven projektin ja ajaa sen komentoriviltä.

Muista ensin vaihtaa API_KEY koodiin.

mvn package
mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.example.Main"

Voit tuoda projektin Eclipseen valitsemalla File -> Import -> Existing projects into workspace ajettuasi ensin alla olevan komennon komentoriviltä.

mvn eclipse:eclipse

Sen jälkeen koodia voi ajaa myös suoraan Eclipsestä valitsemalla Run As -> Java Application

Java-esimerkki

package com.example;

import java.io.IOException;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.List;

import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.ParseException;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.entity.ContentType;
import org.apache.http.entity.StringEntity;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.params.HttpConnectionParams;
import org.apache.http.params.HttpParams;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder;
import com.google.gson.JsonSyntaxException;

public class Main {

  private static String API_KEY = "oma_api_key";

  public static void main(String[] a) throws Exception {
   ReservationService service = new ReservationService();
   System.out.println(service.getReservation("1234"));
   JReservationQuery query = new JReservationQuery();
   DateFormat df = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy");
   query.startDate = df.parse("15.1.2014");
   query.endDate = df.parse("17.1.2014");
   query.room = Arrays.asList("G205");
   System.out.println(service.searchReservations(query));
  }

  public static class ReservationService {
   private String serviceUrl = "https://opendata.metropolia.fi/r1/reservation";
   private static Gson gson = new GsonBuilder()
      .setDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm").disableHtmlEscaping().create();

   public JReservation getReservation(String id) throws JsonSyntaxException,
      ParseException, IOException {
     HttpClient client = getClient();
     HttpGet get = new HttpGet(serviceUrl + "/" + id + "?apiKey=" + API_KEY);
     HttpResponse response = client.execute(get);
     try {
      JResult result = gson.fromJson(
         EntityUtils.toString(response.getEntity(), "UTF-8"),
         JResult.class);
      if (result != null && result.reservations != null && 
          !result.reservations.isEmpty()) {
        return result.reservations.get(0);
      }
      return null;
     } finally {
      get.releaseConnection();
     }

   }

   public List<JReservation> searchReservations(JReservationQuery query)
      throws ClientProtocolException, IOException {

     HttpClient client = getClient();
     HttpPost post = new HttpPost(serviceUrl + "/search?apiKey=" + API_KEY);
     String json = gson.toJson(query);
     StringEntity entity = new StringEntity(json, ContentType.create(
        "application/json", "UTF-8"));
     post.setEntity(entity);
     HttpResponse response = client.execute(post);
     try {
      JResult result = gson.fromJson(
         EntityUtils.toString(response.getEntity(), "UTF-8"),
         JResult.class);
      return result.reservations;
     } finally {
      post.releaseConnection();
     }

   }

   private HttpClient getClient() {
     DefaultHttpClient client = new DefaultHttpClient();
     HttpParams params = client.getParams();
     HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(params, 30000);
     HttpConnectionParams.setSoTimeout(params, 30000);
     return client;
   }

  }

  public static class JResult {
   public String status;
   public List<JReservation> reservations;
  }

  public static class JReservation {
   public String id;
   public String subject;
   public Date startDate;
   public Date endDate;
   public List<JResource> resources;

   public String toString() {
     return "\n" + subject + " " + startDate + " - " + endDate + " ("
        + resources + ")";
   }
  }

  public static class JResource {
   public String id;
   public String type;
   public String code;
   public String name;

   public String toString() {
     return name+" "+code;
   }
  }

  public static class JReservationQuery {
   public Date startDate;
   public Date endDate;
   public List<String> room;
  }

}
 • No labels
You must log in to comment.