Kuvaus

Teknologian hyödyntäminen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä erilaisissa sovelluksissa, palveluissa ja prosesseissa. Hyvinvointi- ja terveysteknologialla tarkoitetaan muun muassa antureita ja anturiverkkoja, mobiili- ja web-sovelluksia ja soveltavaa robotiikkaa.

Sovelluksia

Hyvinvointi- ja terveysteknologian sovelluksia ovat muun muassa:

 • Fyysisen kunnon ylläpito, seuranta ja kuntoutus
 • Henkilökohtainen terveydentilan mittaaminen, seuranta ja sähköiset palvelut
 • Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät mobiilisovellukset
 • Yksilön turvallisuuteen liittyvät teknologiat ja palvelut
 • Sosiaaliset ja yhteisölliset tuotteet ja palvelut
 • Apuvälineet ja robotit
 • Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät pelisovellukset
 • Terveydenhuollon tietojärjestelmät
 • Sosiaali- ja terveyspalvelun asiakastietojärjestelmät ja toiminnanohjaus
 • Etäterveydenhuolto
 • Terveystiedon louhinta
Teknologia

Alla olevassa kuvassa on esitetty hyvinvointi- ja terveysteknologian erilaisia sovelluksia.

Opiskelu

Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointiteknologian insinöörikoulutusohjelma (2008-2013 aloittaneet). Hyvinvointiteknologian opinto-opas: http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/16183/fi/85.

Jatkossa (syksystä 2014 alkaen) alaa opiskelemaan haluavat hakevat Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutukseen (Helsinki) ja erikoistuvat hyvinvointi- ja terveysteknologiaan toisen opiskeluvuoden alusta lähtien. Hakuohjeet: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-tekniikka-ja-liikenne/tieto-ja-viestintatekniikka-helsinki/

Hyvinvointi- ja terveysteknologian suorittaneena

 • tunnet, miten teknologiaa voi hyödyntää asiakaslähtöisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 • tunnet ihmiskehon rakenteeseen, toimintakykyyn ja toimintakyvyn mittaamisen liittyvät peruskäsitteet mm. anatomia, fysiologia, kognitiiviset toiminnot, fysiologiset signaalit
 • ymmärrät hyvinvointi- ja terveysalan projekti- ja liiketoiminnan erityispiirteet, asiakkaat, tuotteet, palvelut, prosessit, toimintatavat, menetelmät ja ympäristöt
 • suunnittelet ja toteutat kaikenikäisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä teknisiä laitteita, järjestelmiä ja palveluita

Työtehtäviä ovat mm. teknologian kehitys-, myynti-, markkinointi-, asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja projektitehtävät yksityisellä sektorilla ja asiantuntijatehtävät julkisella sektorilla. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee mm. laitteita, järjestelmiä, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä sekä terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä.

 

 

 

 

 

 • No labels
You must log in to comment.