Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • FEV1 (Forced Expiratory Volume), käytetään myös merkintää FEV1, ilmoittaa kuinka suuren ilmamäärän tutkittava henkilö pystyy puhaltamaan ensimmäisen sekunnin aikana pakotetussa uloshengityksessä. Yksikkönä käytetään litraa.
  • No labels
You must log in to comment.