Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alpha RMS on tietyn aikaikkunan sisäisten mittapisteiden neliöiden keskiarvon neliöjuuri, joka kuvaa alfa-aaltojen tehollisarvoa. Tämä parametri antaa hyvän luonnehdinnan alfa-aaltojen todelliselle määrälle. 

RMS tunnetaan myös kvadrattisena keskiarvona ja on yleinen keskiarvo eksponentilla 2. RMS voidaan myös määritellä jatkuvasti vaihtelevalla funktiolla hetkellisten arvojen neliösumman ollessa integraalina syklin aikana.

 

root-mean-square (RMS)

Alpha rms is the root mean square value of the signal within a window length of 0.25 seconds. This parameter provides a good characterization for the actual quantity of the alpha waves.

 

 

Lähteet
  1. https://masteringelectronicsdesign.com/how-to-derive-the-rms-value-of-pulse-and-square-waveforms/
  2. http://physiology.elte.hu/gyakorlat/angol/EEG_data%20report_en.pdf
  • No labels
You must log in to comment.