{column:width=500px}
{recently-updated}\\
{column}\\

{column}

h2. Sisällysluetteloh2. Tutkimussuunnitelma ja muu suunnittelumateriaali

[~m0601342:Villen hima^tyo_ja_tutkimussuunnitelma.docx][opinnäytetyö.docx|^opinnäytetyö2.docx]

{column}\\
{section}
----
{contributors:include=authors\|showCount=true\|showLastTime=true\|order=update}