paikalla: Matti, Milla, Päivi, Kaisa ja Jussi

Hankehakemus työn alla

MAKSATUSHAKEMUKSET

Rahoittajalta tullut tieto, että vuoden 2008 maksatushakemus on toimitettava 2 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen tekemisestä

Käytiin läpi vuoden 2008 toteumaa Metropolian osalta

Tietojen keruu maksatushakemukseen

Kopiointi- ja tulostuskustannukset

Henkilöstölistaukset

TIISTAIN 3.2. PROJEKTIPALAVERI

Matti on tehnyt asialistan wikiin, täydennyksiä listalle toivotaan

TYÖAJANSEURANNAT

Kaikki pitävät yllä kokonaistyöajanseurantaa tekemistään työtunneista päivittäin (pl. Päivi ja Milla)