VOIMAA  kori 2  Kokousmuistio tapaamisesta Anja Rouhuvirta ja Riitta Metsänen Hämeenlinnan ammatillisen

opettajakorkeakoulun tiloissa 15.1.2009

Yritysselvitys


Yritysten lukumäärä

-       n . 50 yritystä sekä kuntien ja kaupunkien organisaatioita (opetusvirasto, koulujen rehtorit ja johtajat, kunnalliset ravitsemuspalveluorganisaatiot, liikennelaitokset) Etelä-Suomen läänin alueelta

-       Hämeenlinnassa Ruukki, Konegranes,

-        Lahden yritykset selvitettävä

-       Vantaa (nuorisotoimi) ja Espoo

urakehitys=osaamisen hyödyntäminen

Kysymyksiä

(Alustavia kysymyksiä yritysselvitykseen, muoto pohdittavaksi)

-       yrityksen nimi - laitetaan luettelo yrityksen nimen mukaan

-       toimiala-  luettelo toimialojen mukaisesti

-       vastaajan asema yrityksessä/organisaatiossa - vaihtoehdot

-       koko> henkilöstömäärät- määrä EU-standardin mukaan

-       kuinka paljon maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä (Suomen toimipisteissä)- lukumäärä

-       onko esimiestehtävissä/määrä

-       kuinka kauan ollut maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä yrityksessä

-       minkälaisissa työtehtävissä, työnimike

-       maahanmuuttajataustaisen työntekijän asema: suorittava, asiantuntija, työpaikkaohjaaja, työnopastaja, esimies

-       vastaako maahanmuuttajataustaisen työntekijän koulutus työtehtäviä

-       miten osaaminen ja koulutus matsaavat

-       onko tarvetta maahanmuuttajataustaisiin: esimiehiin, työhönopastajiin, työpaikkaohjaajiin, asiantuntijoihin

-       mitkä tekijät estävät maahanmuuttajataustaisen työntekijän etenemisen esimieheksi, työpaikkaohjaajaksi tai asiantuntija tehtäviin ?

-       minkälaisia tietoja, taitoja ja asenteita maahanmuuttajat tarvitsevat, että pystyisivät toimimaan esimiehinä

-       minkälaisia tietoja, taitoja ja asenteita yrityksessänne tarvittaisiin, että maahanmuuttajia voitaisiin käyttää esimies ja asiantuntijatehtävisssä

-       onko nämä asiat tulleet esille yrityksen strategisessa suunnittelussa esille, miten

-       mitkä ovat yrityksen/organisaation esteet osallistua koulutukseen

-       mitkä ovat yrityksen/organisaation esteet tukea mamujen urakehitystä yrityksessä (esim. koulutuksen kautta)

-       onko ollut urakehitystä edistävää koulutusta maahanmuuttajataustaisille työntekijöille

-       onko ollut koulutusta henkilöstöhallinnon edustajille mamujen osaamisen arviointiin

-       onko yrityksessänne/organisaatiossanne halukkuutta koulutukseen, joka liittyy maahanmuuttajien urakehityksen tukemiseen

-       oletteko valmiita koulutukseen:  kesto, menetelmät. kustannustaso (lähiopetukseen, verkko-opetukseen, monimuoto-opetukseen

-       onko yrityksessänne/organisaatiossanne kiinnostusta kehittää osaamista, joka liittyy maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen hyödyntämiseen?

Seuraavaksi työstettävät asiat:

-       Yritysten/ organisaatioiden nimeäminen koko Etelä-Suomen alueelta: Lahti, Vantaa, Espoo, Hämeenlinna (Riitta selvittää H:linnan)

-       Milla selvittelee yritysten/organisaatioiden yhteyshenkilöt

-       Anja selvittää firmat, joissa on maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä

-       Mikä on kyselyn tavoite kirkastaminen

-       Kyselyalusta Webropol, linkki sähköpostiin, aineiston käsittely yhdessä, maaliskuun tapaamisessa esitellään kyselyn tilannetta

-       Muotoillaan ja viilaillaan kysymyksiä, ryhmitellään, karsitaan, lisätään

-       Mikä on kysymyksen muoto: väittämä, moni valinta, avoin, mikä muu, skaala

-       Vastaajaystävällinen kysely

-       Miten kysytään uuden/sosiaalisen median menetelmiä