Personal Branding on itsestä välittyvän kuvan rakentamista toiminnan kautta. Internet tarjoaa runsaasti välineitä ja kanavia esimerkiksi oman osaamisen markkinoimiseen. Eri kanavissa tapahtuva sisältöjen julkaiseminen ja keskusteluihin osallistuminen voivat toimia esimerkiksi ammatti-identiteetin rakentamisen ja asiantutijuuden osoittamisen apuvälineinä.

Chris Broganin Free Ebook On Personal Branding -kirjanen (pdf) esittelee aihetta yksilötasolla. Blogikirjoitusessaan 50 Ideas on Using Twitter for Business samainen Brogan esittelee keinoja, joilla yritys voisi hyöntää sosiaaliseen verkostoitumiseen ja mikro-bloggaamiseen tarkoitettua Twitter -palvelua. Twitter onkin erityisesti yhdysvalloissa erittäin suosittu tiedottamiskanava, jota myös yritykset hyödyntävät omassa toiminnassaan.

Perinteiseen omien verkkosivujen kautta tapahtuvaan tiedottamiseen verrattuna Personal Branding -ajattelun mukainen hankeviestintä voisi sisältää seuraavia piirteitä:

Mahdollisuuksia
Haasteita (vai mahdollisuuksia)

VOIMAA - ehdotuksia, ideoita