{info}Tähän kalenteriin merkitään kaikki VOIMAA-hankkeeseen liittyvät tapahtumat
{info}
{calendar:id=VOIMAAkoulutus|title=VOIMAA-koulutus|defaultView=month}