Hankkeen arviointimenetelmiä on kehitetty yhteistyössä Metropolian kulttuuri ja luovan alan klusterin hallinnoimien ESR- ja EAKR-projektien, Medioksen ja Kulttuurisillan, kanssa.

 1. Projektin käynnistysvaiheen arviointi, raportti julkaistu 17.6.2009
  Arvioinnissa hankkeen rahoituksen haku ja käynnistysvaihe (vuosi 2008 ja kevätkausi 2009)
 2. Projektin toiminnan käynnistysvaiheen arviointi, raportti julkaistu 30.3.2010
  Arvioinnissa projektin varsinaisen toiminnan käynnistymisvaihe (kesä-syyskausi 2009)
 3. Projektin toiminnan arviointi, raportti julkaistu 10.6.2011
  Arvioinnissa projektin toiminta (kevätkausi 2010)
 4. Projektin päätösarviointi
  Projektin toiminnan arviointi koko hankekauden ajalta, raportti julkaistu 9.6.2011
  Projektin tavoitteiden ja tulosten arvointi, raportti julkaistu 17.5.2011

Autenttisen verkko-opetuksen benchmarking-projekti 2008

Suosituksia ja hyviä käytäntöjä ESR-projektien itsearviointiin
 

Maahanmuuttajakoulutuksen tulevaisuus Metropoliassa - toimintaympäristöanalyysi ja SWOT