Hallinnon materiaalipankki

Yleistä

Projektisuunnitelma
Projektipäätös

Rahoittajan ohjeita
Projektiapulainen - Kooste kokemuksista, projektikäytäntöjä esimerkein - päivitetty lokakuussa 2009
Rakennerahastoja koskevat hallintoviranomaisen ohjeet

Arkistointi
Arkistointisuunnitelma

Hankinnat ja matkat
Malli kilpailutusmuistiosta
Matkasuunnitelmat
Matkaraportit

Viestintä
Viestintäsuunnitelma
Rakennerahastojen tiedotusohje

Projektihenkilöstö ja osallistujat

Projektihenkilöstön työajanseuranta ja palkanmaksu

2011: Työajanseurantapohja 2011, valmiit päivämäärät ja arkipyhät

tyoaikaseuranta-pohja.xls
Työajanseurantalomake II (useammassa ESR-projektissa toimivat)

Matkakortin käyttö

Hankkeen matkakortin käyttö kirjataan välittömästi päiväkirjaan EditGridissä (kirjautuminen: organisaatiokohtaan org ja muihin kohtiin henk.koht Metropolia-tunnuksills)

Projektiin osallistuvat
Taustatiedot seurantaraporttiin

Maksatusasiat

Maksatushakemusten aikataulu

Lomakkeet
Osatoteuttajan ESR-maksatushakemus (myös word-dokumenttina)
Maksatushakemuksen liitelomakkeet, päivitetty 27.8.2010

Maksatukseen ja tukikelpoisuuteen liittyvät ohjeet
Maksatuslomakkeen täyttöohjeet
Maksatuskoulutuksen materiaalit
Ohje tukikelpoisista menoista
Asetus tukikelpoisuudesta
Varojenkäyttöä koskevat ehdot

Maksatushakemukset EURA-järjestelmässä (vaatii kirjautumisen)

Raportointi

VOIMAA-tapahtumat ja osallistujat
MatkaraportitVOIMAA-työkorien väliraportit 2009

Seuranta- ja väliraportit EURA-järjestelmässä (vaatii kirjautumisen)
VOIMAA_Seuranta_aloittaneet.xls
Seurantaraporttiaineistot 2009-2011
Työkorien väliraportit 2010
Työkorien väliraportit 2009

Rahoittajalle toimitetut väliraportit
Väliraportti vuodelta 2008 (pdf)
Väliraportti vuodelta 2009 (pdf)
Väliraportti vuodelta 2010 (pdf)

Ajankohtaiset

Kehittelyssä nyt

Kaikkien työkorien loppuraporttipohjat -projektiryhmän täytettäväksi ja kommetoitavaksi ( HUOM - TÄYTÄ OSUUTESI JA LISÄÄ HUOMIOT 30.4. MENNESSÄ)

Projektihallinnon loppuraportti

Seurantaraporttiaineistot 2009-2011

Väliraportointi 2010

Hallinnossa aiemmin kehitellyt (arkisto)

Viimeksi lisätyt
Projektihenkilöstö ja osallistujat > Työajanseurantapohja 2011, viikonloput ja arkipyhät (excel)
Raportointi > Pohja seurantatietojen keräämiseen (excel)
Yleistä > Rakennerahastoja koskevat hallintoviranomaisen ohjeet

Toimielimet ja aikataulutus

VOIMAA-hallinnon työnjako

Muistiot
Ohjausryhmä
Projektiryhmä
Hallintotiimi
Työkorit

Projektin vaiheistus työkoreittain
Kalenteri