Projektiryhmä kokoontui Hub Helsingin tiloissa kello 9:15-12:00

Aihe: loppujulkaisun jatkotyöstö,  tilaisuuden fasilitoijana toimi Mankki. Läsnä: Ristaniemi, Onnela, Linkola, Tulikukka, Savolainen, Laasonen ja Snellman.

Työprosessi

Seuraavaksi:

Näistä teemoista

  1.     Jussi: vuorovaikutus improteatterin näkökulmasta
  2.     Susanna: treenikaappi jumeista
  3.     Jussi: treenikaappi sähköisestä jumppakerhosta
  4.     Satu: paikallinen elinvoimaisuus, ryhmäliikunnan tavoite
  5.     Milla: yksittäinen aloitteleva yrittäjä
  6.     Päivi: saunomiseen kaupunginosatoimijoiden suhtautuminen menetelmiin
  7.     Pirjo: voimauttaminen
  8.     Sanna: kaiuttaminen, eri tulkintojen avaaminen
  9.     Pirjo&Jussi/Hub: Vapaaehtoistyö & raha?

Lisäksi kukin voisi kirjoittaa ingressit alle listatuista henkilökohtaisen kiinnostuksen teemoista

Myöhemmin kustakin keskeisestä teemasta tarvitaan pidempiä, perusteltuja artikkeleita teoriataustaksi, yksi per henkilö 1,5 riviväli, fontti arial 12, 5-8 sivua

Alustava työsuunnitelma, resurssit ja vastuunjako

Kenelle?

    opiskelijat/yrittäjät/kaupunginosa-aktiivit/asukkaat/alueen työntekijät eli potentiaalisille yhteisöjohtajille tai omaa toimintaa jo vetäville
    eri ikäiset toimijat
Miksi?

    inspiraatioksi
    tietopaketiksi aiheesta
    ohjeistukseksi

Mitä?

Työkirja

Rakenne

linkittäminen alkuperäiseen kuntokeskus-teemaan, se kehyksenä, metaforana (Millalla vastuu)

    kisat, kilpailuviettiin vetoaminen (yrittäjyysaspekti)
    ennaltaehkäisy/vammat

Kuntokeskus “Hinku”

1. Ryhmäliikunta

    yhteistoiminnallisuus (ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot)

2. Kuntosali eli yksilöliikunta (yksilövalmiudet)

    yrittäjyys, taito, kyky, halu, asenne

3. Personal trainer eli yksilöliikunta

    fasilitointi, flow/inspiraatio

4. Sauna/Kahvila

    omat kokemukset, case-esimerkit, tarinat, pohdinnat

5. Treenikaappi (tekniikat, organisointi, välineet)

    menetelmät, harjoitteet

6. Penkkiurheilu

    sivustakatsojalle näkymä

Näkökulmia: tekijä, kokija, eri teemojen linkittäminen
Teemat

    kirjoitetaan näistä erikseen, kullekin teemalle vastuuhenkilö
    prinssinakittaminen mahdollista = ehdotetaan, mistä aiheesta toiset voisivat kirjoittaa
    rakentuvat toistensa päälle, tärkeitä jotta pääsee seuraavalle tasolle esim. yksilö > ryhmädynamiikka > yrittäjyys/vapaaehtoistyö/kaupunginosayhdistys > tämä ryhmittely myöhemmin?

Yhteisiä teemoja mm.

Milla/Vyyhti

Pirjo/Helka (yleiset teemat):

Päivi/Helka (konkreettiset tuotokset):

Susanna/Vyyhti (Pelillisyys):

Satu/Vyyhti-Helka (kaupunginosataso) (dl 31.01.2013)

Sanna/Vyyhti (Teatteri-ilmaisun näkökulma, käytännön harjotteina)

Jussi/Vyyhti (Vetäjän näkökulmasta)

Jussi/Hub: