Linkedin on yhteisöpalvelu, joka on tarkoitettu ammatillisten kontaktien etsimiseen ja ylläpitämiseen. Jäsenet voivat lähettää sinne oman ammatillisen profiilinsa, jolloin esimerkiksi työnantajat tai yhteistyökumppanit voivat löytää tarvitsemansa asiantuntijan.

Linkedinissä kunkin käyttäjän verkosto kasvaa omien kontaktien, kontaktien kontaktien ja näiden kontaktien kautta. Yhteydenottoa varten tarvitaan välissä olevien kontaktien suositus. LinkedInissä voi myös hyödyntää yhteisön tietopääomaa lähettämällä julkiselle foorumille kysymyksiä.

Henkilökohtaisten profiilien lisäksi Linkediniin voidaan perustaa yrityssivuja. 

Osoite - Address

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos

 

Sovelluksen tietoturva - Security report

Tietoturvaselvitys CSC:n sivulla.

Security report on the CSC site.