Projektipäällikkö osallistui Shared Gems 2012 -tuotannon tiimoilta esittävän taiteen koulutusohjelman tuotantopalaveriin, jossa kartoitettiin tilojen käyttöä tapahtumapäivänä.

Palaverin jälkeen päällikkö ja suunnittelija tapasivat Metropolian esitystekniikan opiskeljoita, joille kerrottiin Shared Gems 2012 -tuotannon tarjoamista työmahdollisuuksista seminaarin tekniikan toteuttamisessa. Vastaanotto oli myönteistä.

Opiskelijoille tiedotettiin myös mahdollisuudesta osallistua kesäopintojaksolle.