Tilannekatsaus loppuvuoteen

Aika: 13:30 - 16:00
Paikalla: Milla, Jussi, Susanna

Asiat:

1. Koulutussuunnittelu ja -markkinointi
a. Tilannekatsaus, tavoitteet ja loppuvuoden toimenpiteet

Markkinoinnista:

Tavoitteet: selkeät käytännöt koulutusten julkaisemiseen, oppimistavoitteiden kirjaamiseen, ilmoittautumiseen ja palautteiden keruuseen sovitaan vuoden 2011 puolella.

2. Arkistointi

a. Tavoitteet: suunnitelma valmiiksi, käytäntöihin selkeys, tarkkuus ja ohjeistus.
b. Käytännöt: Susanna ja Milla työstävät.

3. Seurantatutkimus
a. Tavoitteet prosessin luomiseksi: keskustelu avattu Yammerissa.
b. Käytännön toimenpiteet: tutkimusaineiston keruusuunnitelma oltava valmis tammikuussa 2012, jotta voidaan pilotointien yhteydessä suorittaa. Käsitellään aihetta projektiryhmän kokouksessa 21.11.2011.

4. Lähestyvä vuosiraportointi
a. Perehdytystä EURA-järjestelmän logiikkaan Susannalle

5. Viikkoraportointi
a. Viralliseen, lukijaystävälliseen viestintään soveltuvaan viikkotasoiseen raportointiin etsittiin ratkaisua.
b. Päädyttiin ottamaan kokeiluun viikkotason tapahtumien raportointiin blogi Vyyhti-saitilla siten, että viikon aikana kerätään draftiksi matskua ja perjantaisin valmis tuote julkaistaan; perjantaisin tuotettavan koosteen julkaisija on aina Vyyhti. Kokeilun onnistuminen arvioidaan vuodenvaihteessa ja mikäli työtapa koetaan mielekkääksi, vakiinnutetaan tämä.