Viikko 47

Teoria

Mikä on essee ja miten se laaditaan?
Tekstin rakentamisen periaatteita
Argumentointitaito  

Tuntitehtävät

Vielä objektista
Aikamuotojen käyttö suomen kielessä 

Kotitehtävät / etätehtävät

Mieti esseen aihe: analysoi alaasi liittyvä tuote / prosessi / tapahtuma.
Etsi lähdemateriaalia ja kirjoita valmiiksi. Essee valmiina pe 3.12. klo 18.00.
Opettajan palaute.

|||\

Viikko 48

Teoria

Sähköpostin kirjoittaminen
Puhelinviestintää
Suomen kielen lausetyyppejä

Tuntitehtävät

Sähköpostiviesti

Suomen kielen suullinen taito 3 ophttp://www.uta.fi/~f2maha/ipoppla/harjoitukset3.html

Puhelinviestintäharjoituksia

Kotitehtävät / etätehtävät

(Harjoituksia lausetyypeistä)
Ongelmia puhelinviestinnässä?

Viikko 49

Teoria

Kielenhuoltoa
Mielipidetekstin piirteet

Tuntitehtävät

Oikeakielisyyttä, harjoituksia
Pronominien taivutusta

Kotitehtävät / etätehtävät

Mielipide /analyysi -tekstin tuottaminen itseä kiinnostavasta aiheesta:
esim. henkilöhaastattelu tai -esittely Image-lehdessä.
Välimerkkien taitava ja monipuolinen käyttö.

Viikko 50

Teoria

Mikä on tiedote?
Predikatiivilauseet

Tuntitehtävät

Tiedotteen laatiminen tuntitehtävänä
Tehtäviä predikatiivista

Kotitehtävät / etätehtävät

Etsi esimerkki hyvätasoisesta ja heikkotasoisesta tiedotteesta ja perustele.
(Predikatiivista harj.)


 


Joulutauko 

Viikko 2

Teoria

Referaatti - tekstin tiivistäminen
Aktiivin 1. partisiippi: kirjaa lukeva mies

Tuntitehtävät

Referatin laatiminen lyhyestä tekstistä, esim. kuullun perusteella.
Opinnäytetyön esitteleminen suullisesti - pyrkimys yleiskielisyyteen.

Kotitehtävät / etätehtävät

Opinnäytetyön kirjallinen referointi sekä sen tekstin että tiivistelmän pohjalta.
(Aktiivin 2. partisiippi, harj.)

Viikko 3

Teoria

Haastatteludialogin kirjoittaminen auki
Aktiivin 2. partisiippi: kirjan lukenut mies

Tuntitehtävät

Lehtihastattelun analysointi

Kotitehtävät / etätehtävät

Etsi kiinnostavan henkilö, josta tehdyn (lehti)haastatteludialogin kirjoitat tekstiksi
(Aktiivin 2. partisiippi, harj.)

Viikko 4

Teoria

Hyvä esiintyminen
Hyvä äänenkäyttö
Hyvä kuunteleminen
Esityksen arviointi

Tuntitehtävät

Äänenkäytön harjoituksia
Suullinen referaatti / improvisoitu puhe
Suullisen esityksen arviointi

Kotitehtävät / etätehtävät

Suullinen esitys omasta aiheesta: oman työn tai tuotoksen esittely
Power Point -havainnollistus

Viikko 5

Teoria

Mikä on opintopäiväkirja? Mikä on blogi?

Tuntitehtävät

Blogin analysointi: tyyli ja sisältö
Agenttipartisiippi: Pekan pitämä puhe

Ruokala Lokki

Kotitehtävät / etätehtävät

Laadi oma päiväkirja- tai blogiteksti jostakin (taide-)esityksestä.

Viikko 6

Teoria

Raportti
Passiivin 1. partisiippi: pian kirjoitettava teksti

Tuntitehtävät

Asiakirjastandardin soveltaminen
Suullinen raportti tai selostus

Kotitehtävät / etätehtävät

Kirjallinen raportti tutustumiskäynnistä / opintojakson seurannasta tms. prosessista
(Passiivin 1. partisiippi, harj.)

Viikko 7

Teoria

Mitä osastoja Helsingin Sanomissa on?
Mikä on vastine?
Suullinen mielipide

Tuntitehtävät

HS:n mielipidetekstien analysointia
Suullinen mielipide  ->  väittely

Kotitehtävät / etätehtävät

Laadi vastine HS:n mielipidepalstan tekstiin tai johonkin artikkeliin.

Viikko 8

Teoria

Projektisuunnitelma
Passiivin 2 partisiippi: viime viikolla kirjoitettu teksti

Tuntitehtävät

Projektisuunnitelma ryhmätyönä: tavoitteet, aikataulu,
budjetti, yhteistyökumppanit ym. selvitystyö

Kotitehtävät / etätehtävät

Projektisuunnitelman esittely: kirjallinen / suullinen
(Pasiivin 2 partisiippi, harj.)

Viikko 9

Teoria

Miten vastataan pääsykoekysymyksiin?
Finaalirakenne: kirjoitan selvittääkseni ajatuksiani

Tuntitehtävät

Pääsykoekysymysten esittelyä, heränneitä kysymyksiä ym.

Kotitehtävät / etätehtävät

Alakohtaisiin pääsykoekysymyksiin vastaaminen
(Finaalirakenne, harj.)

Viikko 10

Teoria

Verbien rektioita

Tuntitehtävät

Varbien rektioita

Kotitehtävät / etätehtävät

Verbien rektioita
Suomen kielen harjoituksia netissä

Viikko 11

Teoria

Työhakemus ja markkinointikirje

Tuntitehtävät

Työhakemus ja markkinointikirje

Kotitehtävät / etätehtävät

Työhakemuksen ja / tai markkinointikirjeen laatiminen

Viikko 12

Teoria

Mitä vielä on tarpeen oppia?
 / Suullisen kielitaidon arviointia

Tuntitehtävät

Esim. kielioppiharjoituksia: tiettyjen sanatyyppien käyttö
(-mus -loppuiset sanat, adjektiivien vertailumuotojen taivutus tms.)
/ Suullisen kielitaidon arviointia

Kotitehtävät / etätehtävät

Vielä tarpeellisia koti- / kertaustehtäviä (!)

Viikko 13

Teoria

Kielitaitotason arviointi

Tuntitehtävät

Diagnostinen koe

Kotitehtävät / etätehtävät

Kokeen tuloksen arviointia