Yhteystiedot

Mira Myllärinen
Assistentti
Tietotekniikan koulutusohjelma
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 6, 02650 Espoo
PL 4070, 00079 Metropolia
020 783 6444
mira.myllarinen@metropolia.fi
www.metropolia.fi

Navigate space