RIKE


Kohdennus tehdään verkostolle, ei opintojaksolle eikä toteutukselle. Toteutukselle ja opintojaksolle sitten kiinnitetään verkostoja.


Karkeasti sanottuna tarkoittaa, että korkeakoulut ovat tehneet opetusyhteistyösopimuksen, että esim. jokin yhdessä suunniteltu opintojakso tarjotaan vain yhdessä korkeakoulussa.


Näkymä on sama, mutta tarjonta, joka näkyy, riippuu siitä, mitä on kohdennettu opiskeluoikeudelle eli siis vain niiden verkostojen tarjonta, jotka on kohdennettu opiskeluoikeudelle.

Kohdennusvaihtoehdot ovat siis seuraavat:

  • koulutusmuoto
  • koulutusohjelma
  • koulutusluokitus
  • ryhmä.

Yhdelle opiskelijalle kohdennuksessa siis pitää luoda hallinnollinen ryhmä ja liittää opiskelija siihen. Näin pystyy kohdentamaan vain yhdelle opiskelijalle.


On oletettu, että opiskelijaa kiinnostaa enemmän, milloin ilmoittautuminen tietylle opintojaksototeutukselle alkaa. Toteutuksen tiedoissa kyllä on tarkemmat tiedot sitten toteutusajankohdista.Tiedot ovat kohdekorkeakoulun opintojakson tietoja.Tällä hetkellä menevät. Niitä voi sitten muuttaa tarvittaessa.


Nämä asiat kannattaa tarkasti sopia, kun tehdään verkostosopimuksia miettien jo siinä samalla, miten kohdennukset teknisesti pystytään tekemään Pepissä.

Kohdennuksia siis voi tehdä koulutusmuodolla, koulutusohjelmalla, koulutusluokituskoodilla tai ryhmällä. Esim. jos halutaan vaikka, että eri koulutusohjelmassa opiskeleville halutaan rajata vain jotkut, ei kaikki, niin silloin kannattaa perustaa hallinnollinen ryhmä ja kerätä sinne ne opiskelijat, joilla on oikeus opiskella tietyn verkoston opintoja ja kohdentaa sitten verkostolle vain tämä ryhmä.


Tarkoittaa sitä, että voi kerätä useamman opinnon hakukoriin ja siirtää ne kerralla HOPSiinsa.


Tämän hetken tieto on se, että korkeakoulu ei itse niitä sinne tallenna vaan se tehdään CSC:n toimesta. Lisätietoa sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/Xh8CCg


Riippuu varmaankin paljon korkeakoulujen prosesseista. Jos on tarkoitus, että opiskelija ensin hakee tarjontaa HOPSiinsa esim. hyväksyntää varten, silloin pitää käyttää opintojen valintaa. Ja ilmoittautumisen voi sitten tehdä HOPSin Ilmoittautumiset -välilehdeltä.


Tarjonta on kohdekorkeakoulun eli kohdekorkeakoulun periodijakoon. Ja periaatteessa haku tehdään siis lukukausittain, joka on kaikille sama eli kevät 1.1.-31.7. ja syksy 1.8.-31.12. Kieleistyksessä on termi "lukukausi"


AHOT

Vapautus tarkoittaa sitä, että voi hakea vapautusta vaikkapa ruotsin kielen opinnoista vaikka opinto muutoin kuuluisi hops suoritetttaviin opintoihin, koska opiskelijan oma äidinkieli on ruotsi. Tai jostain muusta vastaavasta syystä.


Ei tuolla tarkkuudella.


Virrasta saadaan ne tiedot, jotka kohdekorkeakoulun järjestelmästä on sinne viety. Virta-EMREX tietojen mäppäystä ollaan kansallisesti tarkentamassa ja työ etenee tämän syksyn aikana. Tämä työ laajentaa sitä, mitä kaikkea Virrasta saadaan tulevaisuudessa haettuia myös tällä EMREX siirrolla.


Se on mahdollista jo nyt.

EMREX siirto mahdollistaa siis sen, että sitä hyödyntäen voi hakea vaikkapa toisen kotimaisen korkeakoulun kesäyliopistossa suoritetut opinnot AHOT-hakemukselle kun ne löytyvät Virrasta.


Kyllä.


Kyllä, niitä voi laittaa oletuksena asetuksiin. Mutta niitä voi myös tarvittaessa lisätä itse käsittelijänä.


Kyllä.


Pannaan kehitysehdotus muistiin, todennäköisesti menisi teemaryhmän kautta käsittelyyn jossakin myöhemmässä kehityspaketissa mahdollisesti toteutettavaksi.


On Suodatus -napin takana eli ei ole hävinnyt minnekään. Siellä on myös uusia vaihtoehtoja.

Suodata -valikosta saa keskeneräiset ja hylätyt näkyville.

P+

Ei esitettyjä kysymyksiä.