Valtakunnallisena Liittyvä Voima -hanke avautuu korkeakouluopettajille tarkoitetun kumppaniopettajuuden täydennyskoulutuksen (10 op) kautta. Se on suunnattu työelämän ja koulutuksen yhteistoimintaa kehittäville korkeakouluopettajille. Koulutus toimii myös kumppanuusmallin reflektio, levitys ja juurrutusrakenteena.

Lähijaksot

Lähijakso 1 - Uusi opettajuus sekä työelämäprojektin kaksoisrakenne

Luennoitsijoina:

Lähijakso 2 - Kumppanuuskehittämistehtävä ja suunnittelun työkalut

Luennoitsijoina:

Lähijakso 3 - Tapauskohtainen harkinta ja opettajan toimintatilat sekä toimijoiden näyttämö

Luennoitsijoina:

Lähijakso 4 - Opettaja muutosagenttina sekä arviointi ja palautteen antaminen

Luennoitsijoina:

Lähijakso 5 - Työnohjaus ja coaching sekä kumppanuusmallin rakentuminen (toimintatutkimus)

Luennoitsijoina:

Lähijakso 6 - Rajat ylittävä osaaminen ja asiantuntijuus, mukana työelämäyhteistyökumppanit, toimijoiden näyttämö

Luennoitsijoina:

Lähijakso 7 - Projektin hallinta ja kumppanuuden ehdot

Luennoitsijoina:

Lähijakso 8 - Yhteiskirjoittaminen kumppanuudessa

Luennoitsijoina:

Lähijakso 9 - Kumppanuuden mahdollisuudet

Luennoitsijoina: