Hybridikampuksella oppimisympäristöt linkittyvät opiskelijoiden asumiseen, alueen yritystoimintaan ja kaupunkikuvaan!

Käyttäjälähtöinen hybridikampus -hanke tukee Metropolian uusien kampusten suunnittelua. Osallistavan suunnittelun menetelmillä kootaan yhteistyössä Myllypuron ja Arabianrannan asukkaiden, alueen yrittäjien, muiden palveluntarjoajien sekä opiskelijoiden kanssa tarpeita ja ideoita kampussuunnittelun tueksi. Metropolian koordinoima hanke toteutetaan Helsingin kaupungin innovaatiorahaston osarahoittamana vuosina 2013 - 2016.

 

Ajankohtaista