klo 14-15.15
Paikalla: Matti, Jussi, Milla ja Päivi

Työajanseurannat

AMK-kori

Käytiin läpi erinäisiä aineistoja

Benchmarkkaukseen saaduille verkostoaineistoille oma mappi arkistoon (Milla)