Järjestäjä: Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona - MASUUNI -projekti (ESR)

Aika ja paikka: 28.5.2009 ravintola Kaisaniemi

Yhteenveto päivän annista

Työvoiman maahanmuuton näkymät, Sisäasiainministeriö

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma valmistumassa

Ei vielä kehittynyttä toimintamallia rekrytoinnin järjestämiseksi ulkomailta

Työehtojen noudattaminen (nyt paljon ongelmia)

Kotouttamislaki uudistetaan ensi vuoden alusta
Maahanmuuttajat usein yrittäjähenkisiä

Maahanmuuttajayrittäjyys, TEM

Maahanmuuttajayrittäjyyttä ei juuri tutkittu Suomessa

Syitä yrittäjyyteen

Pakko vs. vapaaehtoinen yrittäjyys

Yrittäjäaktiivisuus ei poikkea kantaväestöstä (naistenkaan osalta)

MASUUNI-hanke

Tavoitteena maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen

Tehty kysely maahanmuuttajien yritysneuvonnan nykytilasta huhtikuussa 2009

Yrittäjänä Suomessa - Maahanmuuttajan yrittäjäkokemuksia

Vaikeuksia ja esteistä yrityksen perustamisessa

Yrittäjyyskoulutus tärkein askel yrittäjäksi ryhtymisessä

Suomalainen partneri/kanssayrittäjä helpottaisi työtä