Aika: 26.5.2011 klo 9:00-10:45
Paikka: Hämeetie 153 - Metropolia, Tuottamo

Paikalla

*sisällysluettelo*
{toc}

Milla ja Jussi palaveerasivat projektin käynnistelyyn liittyen. Mitä pitää huolehtia ennen kesää & syksyllä.

Toimintasuunnitelma, viestintäsuunnitelma & koulutussuunnitelmat

Millan tehtävänä ennen seuraavaa projektitapaamista tehdä toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma.

Koulutussuunnitelmat

2012 pitäisi aloittaa koulutustoteutuksia. Millaista koulutusta pitäisi järjestää? Benchmarkataan ainakin seuraavia projekteja ja järjestöjä:

Metropolian liiketoimintaosaamisen yksikkö on tärkeä sisäinen kohde. Pitää lähestyä nopeasti, jos halutaan saada sovittua tuntisuunnitelmiin vuodelle 2012. Luovan talouden yrittäjyyteen voisi löytyä opettajaa (?)

Koulutusmodulit yhteistyössä kentän kanssa. Pistetäänkö järjestöjen kautta kyselyjä kentälle?

Yrittäjät & kolmas sektori. Koulutukset valtakunnallisten tapahtumien yhteyteen, jolloin itse tilaisuus mahdollistaa verkostoitumisen ja lisäksi perehdytetään verkostoitumiseen, esim. verkkovälineisiin ym. Modulit projektihakemuksessa:

Pitää selvittää tulevia luovan alan tapahtumia.

Muuta:

Haasteemme on: miten kolmannen sektorin toimijat mahdollistavat luovan alan yrittäjyyden kasvua!

Kickoff-tapahtuma

Mitä sisältöjä? Esim. kohderyhmän edustajia paikalle, luovilla menetelmillä voitaisiin kalastaa aiheita ja sisältöjä koulutuskokonaisuuksiin ja tulevaisuuden trendejä ja näkymiä.

Ajankohta ennen pikkujoulusesonkia?

Lisäihminen

Hallintoa ja yritysyhteistyötä varten on 50%+50% projektisuunnittelijaa budjetissa. Pitää selkeyttää tehtäväkuvaa.

Toimenkuva voidaan myös kehittää 100% työntekijän tarpeeseen: hankehallintoa, markkinointia, verkostoitumista, tapahtumatuotantoa ja tutkimusassistentin tehtävää (ML 29.5.2011)

Artikkelien kirjoittaminen

Pitää aloittaa jo alkuvaiheessa. Juhanan mikrokirjaidean pohjalta voisi lähteä laajentamaan kohti tukevampaa loppujulkaisua. Voisiko se olla oppikirja? Ehkä tai sitten ei.

Brainstorming

Todo

 • Sähköiset alustat
  • Wikitunnarit Helka & Hub Helsinki
  • Wikin roolin ja rakenteen miettiminen & sisältöjä
   • Projektin kiteytys
   • Infosivu
   • Rakenne säännöllisesti tuotettavalle materiaalille - esim. muistiot ym.
   • Tuntiseurantapohjat Juhanan toiveiden mukaan
   • Projektisuunnitelma wikin liitteeksi
  • WWW-sivut, vyyhti.metropolia.fi -tilaus
   • Sisällönhallintajärjestelmän valinta
   • Sivujen rooli, rakenne & ulkoasu
 • Toteutussuunnitelmat (projekti & viestintä)
  • Projektisuunnitelma (Hankehakemus, EURA-järjestelmä) (avattu toimintasuunnitelma tulossa)
   • Tärkeimpänä juuri nyt: hankkeen tavoitteiden kiteyttäminen ja verkostoitumista alan toimijoihin, kesä 2011
  • Viestintäsuunnitelma (tulossa)
   • Hankkeen toiminnan tunnetuksi tekeminen, syksy 2011