h1. *Osaprojekti 1 syksy 2008*


h2. *Viiru kateissa-työpajat päiväkoteihin*

* Metropolian musiikin koulutusohjelman opiskelijat (pääasiassa varhaisiän musiikkikasvatuksen pääaineopiskelijat) suunnittelevat ja toteuttavat musiikkikasvatuskokonaisuuden itä-Helsingin päiväkodeissa (viikoilla 43-47).
* Kokonaisuuden teemana on satu *"Viiru kateissa"* ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin teatterin yleisötyön kanssa.
* Kokonaisuudessa hyödynnetään kuvan, musiikin, draaman ja liikkeen yhdistämistä ja sillä pyritään tukemaan päiväkodin taidekasvatusta ja lisäämään taideilmaisun osuutta päiväkodin arjessa.
Opiskelijoille kokonaisuuteen sisältyy työpaja-jakson lisäksi koulutusta seuraavista teemoista:

# Tarinasta soivaan kuvaan; Sadun ja tarinan merkitys
# Kaupungin teatterin viiru ja Pesonen \-näytelmän työtavat ja esitykselliset valinnat työskentelyn pohjana
# Suunnittelu opettajan työvälineenä
# Musiikilliset tavoitteet varhaisiän musiikkikasvatuksessa
# Varhaisiänmusiikkikasvatuksen työtavat musiikillisen oppimisprosessin osasina
# Taideintegraatio musiikillisten tavoitteiden tukena
# Teatteri-ilmaisun harjoituksia

h4. Liitteet/Palautteet

* {attachment:Viiru ja Pesonen pk Merirasti.doc}
* {attachment:Viiru ja Pesonen pk Kajuutta[1].doc}
* {attachment:Viiru ja Pesonen pk Pihapirtti [1].doc}
* {attachment:CViiru ja pesonen pk Puotila[1].doc}

h1. *Osaprojekti 2 kevät 2009*


h2. *Juhlatuulella*

Viikoilla 3 - 9

Kulttuurisilta-hanke toteuttaa yhteistyössä Helsingin Kaupunginmuseon kanssa elämyksellisen musiikkiretken Kaupunginmuseossa, Sederholmin talossa olevaan Yhtä juhlaa näyttelyyn. Musiikkipedagogiopiskelijat johdattavat päiväkoti-ikäiset lapset Yhtä juhlaa näyttelyn teemoihin yhdessä musisoiden; liikkuen, laulaen ja soittaen. Ennen työpajoja opiskelijoille järjestetään koulutusjakso ja työpajojen jälkeen palautepaja.

*Koulutusjakso*
Ma 12.1.09 klo 12.10 - 14.45
Ma 19.1.09 klo 12.10 - 14.45
Ma 9.3.09 klo 12.15 - 14.45

Kouluttajana toimii Anna-Maija Iskanius, projektipäällikkö, Metropolia
Kaupunginmuseon yhteyshenkilöt ovat Hilkka Vallisaari, museolehtori sekä Seija Haga, museolehtori

*Työpajat Kaupunginmuseolla*

*Vk 5*
ke 28.1.09 klo 9, 10
to 29.1.09 klo 9, 10 ja 11
pe 30.1.09 klo 9

*Vk 9*
ke 25.2.09 klo 9, 10 ja (11)
to 26.2.09 klo 9, 10 ja (11)
pe 27.2.09 klo 9, 10 ja (11)

h4. Liitteet/Palautteet

* {attachment:Pk Pakari.doc}
* {attachment:Pk. Aleksi.htm}
* {attachment:Juhlatuulella, Pk Maria[1].doc}
* {attachment:Juhlatuulella, pk Runo.htm}
* {attachment:Juhlatuulella, pk Herttoniemi.doc}
* {attachment:Opiskelijapalaute Juhlatuulella 2.doc}
* {attachment:Juhlatuulella opiskelijapalaute 3.doc}
* {attachment:Juhlatuulella opiskelijapalaute 4.doc}
* {attachment:Juhlatuulella opiskelijapalaute 5.doc}
* {attachment:Juhlatuulella opiskelijapalaute 6.doc}
* {attachment:Juhlatuulella opiskelijapalaute 8.doc}

h1. *Osaprojekti 3 kevät 2009*

h2. *MUISTOJA HELSINGISTÄ-taidekokonaisuus helsinkiläisissä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa*

*Viikoilla 4 - 14*

* Projektin ja opintojakson tavoitteena on oppia soveltamaan luovia menetelmiä ja taidetta ikäihmisten kanssa työskentelyssä. 
* Opintojakso pitää sisällään osallistujille koulutusta sekä käytännön projektin toteuttamisen helsinkiläisissä vanhainkodeissa tai palvelutaloissa. 
* Kokonaisuus rakentuu yhteistyössä Metropolian musiikin koulutusohjelman ja Helsingin kaupunginteatterin kanssa. 

Metropolian musiikin ja sosiaalialan opiskelijat  toteuttavat pienissä ryhmissä ikäihmisten kanssa ohjatun projektijakson, jossa käyttävät luovia menetelmiä. Projektin teemana on "muistoja Helsingistä". Työtapoina hyödynnetään sadutuksen ja kuuntelevan haastattelun lähestymistapoja sekä taideintegraatiota ja improvisaatiota.

Kouluttajina opintojaksossa toimivat:
Tuula Mikkola, vanhustyön lehtori, Metropolia
Mari Rusi-Pyykönen, toimintaterapian lehtori, Metropolia
Laura Huhtinen-Hildèn, musiikkikasvatuksen lehtori, Metropolia
Merja Pennanen, draamapedagogi
Mirja Neuvonen, yleisötyövastaava, Helsingin Kaupunginteatteri
Hanna Brotherus, tanssitaiteilija, koreografi
Anna-Leena Vilhunen, kuvataiteilija

{attachment:MUISTOJA HELSINGISTÄ 3.doc}
* {attachment:Muistoja Helsingistä paneelikeskustelu.doc}

----
{attachments}