Turva-automaation tärkein tehtävä on ihmisten, tuotantolaitoksen, koneiden ja laitteiden suojaaminen odottamattomalta tapahtumalta tai tapahtumasarjalta. Tällaisen sattuessa turva-automaatio pysäyttää prosessin nopeasti ja hallitusti sekä ohjaa sen turvalliseen tilaan. Oleellista on, että turva-automaatio toimii erillisenä järjestelmänä, joka ei ole riippuvainen laitoksenautomaatio-ohjausjärjestelmästä. Kaikkea turvallisuuteen liittyvää tekniikkaa kutsutaan turvallisuuteen liittyväksi järjestelmäksi eli TLJ:ksi, jonka suurin osa on turva-automaatio. TLJ on käytössä lähes kaikilla teollisuuden alueilla. Energiateollisuudessa käytetään paljon painelaitteita ja vaarallisia kemikaaleja, jotka velvoittavat käyttäjänsä perehtymään turvallisuuteen jo ennen laitosten rakentamista. Myös vanhempia laitoksia koskevat samat säädökset. Turvallisuuden edistäminen vanhoissa laitoksissa voi olla haastavaa, sillä laitoksen rakennusvaiheessa ei ole huomioitu nykyaikaisia vaatimuksia. Turvallisuuteen joudutaan perehtymään ja panostamaan nykypäivänä kasvavassa määrin, koska turvallisuuteen liittyvät standardit, asetukset ja tavoitteet ovat tiukentuneet viime vuosina.

Yleistä

Onnettomuuksia prosessiteollisuudessa

Turvallisuusstrategia 

 Direktiivit ja lainsäädäntö 

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallisen turvallisuuden standardit  

IEC 61511 yleinen rakenne t. 1

Työprosessi ja organisaatio

Turvatyöprosessi t. 4

Vaatimukset organisaatiolle  

Tarkastusvaatimukset t.5

IEC 61511

Käsitteet- IEC 61511

Suunnittelun periaatteet

Vaatimukset ja niiden määrittäminen t.6 lisäyksiä

Riskien arviointimenetelmät

Alustavat riskiarvioinnit  

Laitos ja järjestelmätason riskit

Turvallisuuden ja eheystasojen määrittäminen TET, SIL  

Laitteistovaatimukset

Vaatimukset komponenteille

Suunnitteluvaatimukset ja arkkitehtuuri

Vikasietoisuusvaatimukset 

Vikaantumislaskenta 

Turvatoimintojen kohdentaminen

Tehdastestit ja kelpuutus 

Dokumentointi

Muutokset

Elinkaaren käyttövaiheessa

Turvallisuus muutoksissa

Ohjelmistot
Tietoturva automaatiossa

Vaatimukset

Mallit

Testaus ja integrointi

Turvallisuuden eheystaso - Safety Integrity Level

Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

SIMATIC-turva-automaatio