Vyyhdin ja HUB Helsingin tarina: alku, nousu ja tuho

HUB Helsinki valinta yritystahon yhteistyökumppaniksi oli Vyyhdin projektisuunnitelman kannalta luontevaa. Vyyhtiä ja HUB Helsinkiä yhdisti kiinnostus yhteisöllisen johtamisen kehittämiseen sekä yrittämisen hahmottaminen yhteiskunnallisesti kestävänä, luovana toimintana. HUB Helsinki oli mukana projektisuunnitelmaa laadittaessa ja yhtenä keskeisenä osatoteuttajana, kun projektisuunnitelmasta syksyllä 2011 muokattiin yhteistä tulkintaa ja toimintaa.

Yhteisen toiminnan ideoinnissa löydettiin paljon mahdollisuuksia. HUB Helsingin tehtäviksi nähtiin kolme keskeistä projektisuunnitelman lupausta:

  1. Koulutuksien osalta Art of housing- konseptin kehittäminen Vyyhdin yhteisöjohtamisen ja itsearvioinnin työmenetelmäksi
  2. Arviointiin liittyvät tehtävät
  3. Vaikuttavuustutkimukseen liittyvät tehtävät

Siirtovaikutustutkimuksen ja arvioinnin osalta HUB Helsingin vastuulle kaavalitua toimintaa eriteltiin projektisuunnitelmassa yksityiskohtaisesti:

2011
Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki koordinoi
, Metropolia, Helka, TeMe)

Arviointi (Hub Helsinki koordinoi)

2012
Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki koordinoi
, Metropolia, Helka, TeMe)

Arviointi (Hub Helsinki koordinoi)

2013
Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki
, Metropolia, Helka, TeMe)

Arviointi (Hub Helsinki)

HUBille suunniteltu vastuu siirtovaikutuskyselyn ja arvioinnin koordinoijana kariutui kuitenkin jo toiminnan alkumetreillä. Suunnitteluun osallistuneen HUBin työntekijän tilalle tuli pian henkilö, joka aloitti siirtovaikutuskyselyiden keräämisen ja laati kysymyspatteriston. Mutta muutaman kuukauden kuluttua kyseinen henkilö irtisanoutui paitsi Vyyhdistä, myös HUB Helsingin toiminnasta. Pienen katveen jälkeen HUB Helsingin edustajaksi tuli kolmas henkilö, Jussi Mankki, joka jatkoi Vyyhdissä HUBin osa-aikaisena työntekijänä ja ohjausryhmän jäsenenä hankkeen loppuun asti.

Henkilövaihdosten myötä koordinointivastuu siirtovaikutuksen tutkimisesta ja arvioinnista jäi kuitenkin HUBilta pois. ONKO TÄSTÄ MITÄÄN DOKUMENTAATIOTA?

Eri pelilaudalla ei synny yhteistä peliä

HUB Helsingin jäsenet osallistuivat vielä Vyyhdin toimintaan eri tavoilla:

Jussi Mankkin mukaan HUB Helsingin kiinnostuksen kohteena on erityisesti yhteisöllisen ihmisen kuva:

  • mitä osaisi?
  • mitä ajattelisi?
  • miten ratkaisisi peruskysymyksen oman edun tavoittelun ja yhteisön edun välillä?

HUB Helsingin jäsenet ovat kehittäneet Suomessa Art of Housting-toimintaa. Se on tapa järjestää seminaareja ja etsiä esiin olennaiset kysymykset.  Art of Housting hyödyntää monia fasilitoinnin menetelmiä yhteisöllisen johtamisen sessioissa.

  • miten saada aikaan hyviä keskusteluja?

Lue lisää: http://aohsuomi.files.wordpress.com/2012/10/aohfin.pdf

Arviointi- ja siirtovaikutuskyselyn lisäksi osoittautui, etttä HUB Helsingin ja Vyyhdin toiminnot eivät muutenkaan kohdanneet. Tunnistettuja KESKEN

HUB halusi matkarahaa, Vyyhti tarjosi ESR-hankkeen byrokratiaa.
Vyyhti halusi osaamista, HUB tarjosi keskusteluja ja suunnittelemista.

HUB käyttää vain englantia, Vyyhti tarjosi mahdollisuuden suomenkieliseen julkaisuun

HUB halusi ongelmienetsintäsessioita, Vyyhti-peli tarjosi ratkaisunetsintäsessioita

Niinpä (TÄMÄ KESKEN)