Vyyhti-hankkeen verkkovaikuttavuutta käsittelevä merkintä on julkaistu hankkeen verkkosivuilla. Mielestämme kyseessä on yksi tärkeä vaikuttavuuden muoto tämän päivän hankeympäristössä. Toivottavasti kirjoitus synnyttää ajatuksia ja ideoita vaikuttavuuden mittaamiseen ja määrittämiseen laajemminkin.