Taustaa

Innofactor® Dynasty™ Tiedonohjausjärjestelmä on tarkoitettu organisaation tiedonohjaussuunnitelmien ylläpitämiseen sekä tuottamaan asiakirjan sähköiseen säilyttämiseen tarvittavat luokittelutiedot ja prosessien käsittelyvaiheiden ohjaustiedot erilaisiin tietojärjestelmiin.

Verkko-osoite

Dynasty toimii osoitteessa http://dynasty.metropolia.fi/TojHallinta.

Järjestelmä toimii kaikilla selaimilla, Metropolian verkossa.

Käyttötarkoitus

Tiedonohjausjärjestelmää käytetään tiedonohjaussuunnitelman laatimiseen. Myöhemmin se on mahdollista kytkeä Dynastyyn, joka integraation jälkeen hyödyntäisi suoraan tiedonohjausjärejstelmällä luotuja metatietoja ja prosessivaiheita. 

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksia hallitaan järjestelmän sisällä, käyttöoikeuksien hallintaoikeudet ovat Petra Renvallilla ja Kaija Rasilolla. Käyttöoikeudet on dokumentoitu sivulle >>. Käyttäjähallinto tapahtuu IWA:n (Integrated Windows Authentication) avulla, jossa hyödynnetään Windows-työasemaan kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa. IWA:a tukemattomilla selaimilla käytetään Metropolian tunnuksia kirjautumiseen.

Yhteystiedot

Dynastyn pääkäyttäjiä ovat Petra Renvall ja Kaija Rasilo. Palvelinylläpidosta vastaa Sasha Kokljuschkin ja Ronnie Lupari.

Oppaat

Käyttöohjeet yms. saa tarvittaessa pääkäyttäjältä.

Etäkäyttö

Dynasty on käytettävissä Metropolian virtuaalikoneen https://securedesktop.metropolia.fi kautta. 

Toiminta ongelmatilanteissa

Jos olet epätietoinen, kuinka ohjelmaa tulisi käyttää, ota yhteys pääkäyttäjään. Jos ohjelma ei toimi oikein, tee palvelupyyntö.

Koulutustilaisuudet

Pääkäyttäjä järjestää tarvittaessa Dynasty-koulutusta.