Child pages
  • Helsinki

Juhlatuulella - Yhteistyöprojekti Helsingin Kaupunginmuseon kanssa

 

 

Opiskelijapalaute, palautus anna-maija.iskanius@metropolia.fi 6.3.09 mennessä

 

  1. Miten koit koulutusjakson ennen Kaupunginmuseon työpajoja (hyvää, parannettavaa, kehitettävää)

 

Koulutusjakso ennen työpajoja tuntui menevät tosi nopeasti, mutta hyvin saimme kaiken kasaan. Hyvää oli ryhmässä asioiden pohtiminen ja kokeileminen kurssikaverien kanssa. Oli myös hyvä, että saimme kunnolla tutustua Sederholmin taloon etukäteen pariinkin kertaan.

 

 

  1. Vastasiko koulutusjaksolla oppimasi asiat käytännön projektin suunnitteluun

 

Koulutusjaksolla oppimani asiat loivat hyviä mielikuvia ja sain niistä ideoita, mitä elementtejä mahdollisesti oma työpajahuoneeni voisi pitää sisällään. Projektin suunnittelu oli hyvin käytännön läheistä, mikä oli tosi hyvä asia. Tutustuminen Sederholmin taloon oli mukavaa, koska en ollut siellä ennen käynyt.

 

  1. Miten koit työpajojen vetämisen Kaupunginmuseossa. Mitä opit työpajoista.

 

Työpajojen vetäminen Kaupunginmuseolla oli opettavaista, koska ryhmä olivat erilaisia ja eri kokoisia. Se toi työskentelyyn mukavaa haastetta. Lapset olivat hieman eri-ikäisiä ja lasten aktiivisuustaso saattoi vaihdella ryhmäkohtaisesti hyvinkin paljon. Toiset lapsista olivat virkeitä touhuamaan heti aamusta vauhdikkaasti, toiset lämpenivät vähän hitaammin.

 

Oli myös opettavaista, kun piti miettiä kuinka pystyn soveltamaan ja muuttamaan hieman työpajakokonaisuutta ollessani paikalla yksin ja toisaalta myös yhdessä sellistin kanssa. Opin myös huomioimaan aikaa, joka meni siihen kun lapset halusivat tutustua tilaan, jossa työskentelimme. Oli mukava työskennellä uudenlaisessa ympäristössä, joka jo itsessään loi omanlaistaan tunnelmaa. Yhteistyö museon kanssa oli mielestäni avartavaa ja hyvä että yhteistyötä tehdään ”kaupungillakin” eikä vain omassa muskariluokassa.

 

 

  1. Mitä parannusehdotuksia opiskelijan näkökulmasta sinulla olisi hankkeelle ajatellen yhteistyötä esim. Kaupunginmuseon kanssa.

 

vipuvoimaaEU_rgb_thumb eu Työpajat voisivat olla tiiviimmin keskitettynä esimerkiksi yhden viikon ajalle. Myös viikonloppuna voisi olla esimerkiksi yhtenä päivänä joku projekti museolla, johon perheet pääsisivät mukaan ja mahdollisesti myös kaupungissa vierailevat turistit.

Oppaiden kanssa voitaisiin myös työskennellä enemmän itse työpajoissa ja hyödyntää heidän ammattitaitoaan. He voisivat kertoa kustakin kohteesta jotain historiallista tietoa ja siihen liitetään musiikki mukaan.

eu vipuvoimaaEU_rgb_thumb Opiskelijan näkökulmasta olisi toiveena, ettei työharjoittelu olisi pääinstrumentin intensiiviviikkojen kanssa samaan aikaan.