Child pages
  • Helsinki

 

 

 

 

 

MUISTOJA HELSINGISTÄ -opintokokonaisuus 2009

Projektin ja opintojakson tavoitteena on oppia soveltamaan luovia menetelmiä ja taidetta ikäihmisten kanssa työskentelyssä. Opintojakso pitää sisällään osallistujille koulutusta sekä käytännön projektin toteuttamisen helsinkiläisissä vanhainkodeissa tai palvelutaloissa. Kokonaisuus rakentuu yhteistyössä Metropolian musiikin, vanhustyön ja toimintaterapian koulutusohjelmien ja Helsingin kaupungin teatterin kanssa.

 

Metropolian opiskelijat toteuttavat pienissä ryhmissä ikäihmisten kanssa ohjatun projektijakson, jossa

käyttävät luovia menetelmiä. Projektin teemana on ”muistoja Helsingistä”. Työtapoina hyödynnetään sadutuksen ja kuuntelevan haastattelun lähestymistapoja sekä taideintegraatiota ja improvisaatiota. Kohderyhmät valitaan Helsingin kaupungin tarpeista käsin.

Kouluttajat:

Merja Pennanen, Draamapedagogi

Hanna Brotherus, tanssija/koreografi

Mirja Neuvonen, Helsingin kaupungin teatteri, yleisötyövastaava

Mari Rusi-Pyykönen, toimintaterapian lehtori

Tuula Mikkola, vanhustyön lehtori

Laura Huhtinen-Hildén, musiikkikasvatuksen lehtori, musiikkiterapeutti

 

Luennot ja työpajat

22.1 klo 9-14.45, Bulevardi 31, P460 Juhlasali

3t Viritys/aloitus - Merja Pennanen

3t Elämänkulku ja ikääntyminen -Mari +Tuula

 

29.1. R139 klo 9-14.45

3t Osallistavat työtavat-ryhmän oma aihe - Toiminnallisen dramaturgian alkeet - Merja

3t Kokemuksellinen oppiminen ja osallistaminen - Mirja, Hanna Brotherus

 

5.2. R139 klo 9-14.45

3t Elämänkulku ja ikääntyminen -Mari+Tuula

3t Taide ja aistit -Laura

 

12.2. R139 klo 9-14.45

3t Vanhuus Suomessa ja vanhuuden kohtaaminen Mari+Tuula

3t Kuunteleva kohtaaminen taidetyöskentelyssä Merja+Mirja+Hanna

-Sadutuksesta toiminnalliseen dramaturgiaan

 

26.2 R139 klo 9-14.45

3t Paneelikeskustelu - kaikki kouluttajat

3t projektityön suunnittelua Elina, Mari+Tuula

 

to 2.4. R139 klo 9-12

4t purku ja lopetus - Kaikki kouluttajat

 

pe 17.4. klo 9-13 Ruoholahti, Kamarimusiikkisali

4t Projektin esittely kaikille asiasta kiinnostuneille (akot, yamk-opiskelijat, kaupunkien henkilökunta ym.)Kaikki kouluttajat

 

Opiskelijan tuntimäärät/tehtävät työelämäjaksolla:

Työryhmä (2+2) opiskelijaa

  • 8 x 2t opiskelijaryhmän työskentelyä palvelutalossa tms. 16t
  • Työnohjaus - harjoittelu 15t
  • 3 osallistavaa tapahtumaa n. 6-8t

 

vipuvoimaaEU_rgb_thumb eu