Page tree

 

Hyvä harjoittelua ohjaava fysioterapeutti

 

 

 

Fysioterapiaharjoittelu 2 harjoittelujaksolle tulevat opiskelijat ovat juuri aloittaneet neljännen lukukautensa. Harjoittelujakson tavoitteena on, että opiskelijat oppivat ohjattuna suunnittelemaan, toteuttamaan ja kirjaamaan asiakkaan koko fysioterapiaprosessin etenemisen.

 

Opiskelijat harjoittelevat neljän viikon ajan ja heidän viikoittainen työaikansa on 30 tuntia/viikko. Tarkemmista harjoitteluajoista voitte sopia opiskelijan kanssa niin, että se on mielekästä yksikkönne toiminnan ja opiskelijan oppimisen kannalta. Poissaolot, esimerkiksi sairastumisen seurauksena korvataan, jos poissaolo vaikuttaa harjoittelun tavoitteiden saavuttamiseen. Tällä harjoittelujaksolla jokaisella opiskelijalla on nimetty yhdysopettaja, joka on yhteydessä opiskelijaan ja ohjaavaan fysioterapeuttiin harjoittelun aikana liittyen harjoittelun etenemiseen ja tehtäviin. 

 

Opiskelijat ovat tähän mennessä opiskelleet mm. anatomiaa, toimintakyvyn arviointia eri ikäisillä, terapeuttista harjoittelua, kivunhoitoa, hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapiaa ja psykofyysistä fysioterapiaa, joka jatkuu vielä kevätlukukaudella. Olemme sopineet opiskelijoiden kanssa, että he kertovat tarkemmin opinnoistaan teille harjoittelujakson alussa.

Hyväksytyn harjoittelun kriteerit ja muu harjoittelumateriaali löytyvät harjoittelun w iki-sivulta .

 

 

Opiskelijat ottavat etukäteen yhteyttä harjoittelupaikkaansa.