Child pages
  • Helsinki

Juhlatuulella - Yhteistyöprojekti Helsingin Kaupunginmuseon kanssa

 

 

Opiskelijapalaute, palautus anna-maija.iskanius@metropolia.fi 6.3.09 mennessä

 

  1. Miten koit koulutusjakson ennen Kaupunginmuseon työpajoja (hyvää, parannettavaa, kehitettävää)

 

Ensin oli hiukan epäselvää, että mitä meidän oikeastaan täytyy museolla tehdä. Kuitenkin sen jälkeen kun tämä selvisi, oli ohjelmaa hyvä alkaa suunnittelemaan. Meillä oli todella vapaat kädet, joten se tuntui aluksi haastavalta, kun ei annettu selkeää tehtävänantoa. Toisaalta siitähän sitä parhaiten oppii, kun täytyy oikeasti miettiä, mitä tekee. Oli hyvä, että kävimme tutustumassa etukäteen museoon, jotta saimme kuvan siitä, mitä siellä todellisuudessa on.

 

 

 

 

  1. Vastasiko koulutusjaksolla oppimasi asiat käytännön projektin suunnitteluun

 

Kyllä mielestäni.

 

 

 

 

  1. Miten koit työpajojen vetämisen Kaupunginmuseossa. Mitä opit työpajoista.

 

Työpajojen vetäminen oli mukavaa ja helpottui ja muokkaantui kerta kerralta. Samalla se oli myös pidemmän päälle aika raskasta, koska vedot olivat niin lyhyitä ja odottelua oli paljon. Toisaalta silloin kun ryhmiä jaettiin, odottelua ei ollut paljon, mutta itseään sai psyykata enemmän jotta jaksaisi vetää seuraavankin ryhmän yhtä iloisesti. Työpajojen aikana oppi tarkkailemaan omaa olemistaan ja tekemistään ja muokkaamaan sitä niin, että se vastaisi paremmin lapsiryhmien tarpeita. Oli myös mielenkiintoista nähdä, miten muut hoitivat samankaltaisia tilanteita.

 

 

 

 

  1. Mitä parannusehdotuksia opiskelijan näkökulmasta sinulla olisi hankkeelle ajatellen yhteistyötä esim. Kaupunginmuseon kanssa.

vipuvoimaaEU_rgb_thumb eu eu vipuvoimaaEU_rgb_thumb  

Yhteistyötä on mukava tehdä, joten jatkossakin vain tällaisia juttuja.