Child pages
  • Helsinki

Julatuulella - Yhteistyöprojekti Helsingin Kaupunginmuseon kanssa

 

 

Opiskelijapalaute, palautus anna-maija.iskanius@metropolia.fi 6.3.09 mennessä

 

  1. Miten koit koulutusjakson ennen Kaupunginmuseon työpajoja (hyvää, parannettavaa, kehitettävää)

 

Emme saaneet kovin paljon ohjeita, mikä ehkä sinänsä oli hyvä, jouduimme itse miettimään asioita. Olisi ollut hyvä miettiä yhdessä tämän projektin tavoitteita. Olisi myös ollut hyödyllistä kertoa meille selkeästi mistä on kyse ENNEN kuin menimme museoon tutustumaan, silloin olisimme katsoneet näyttelyä eri tavalla.

 

 

  1. Vastasiko koulutusjaksolla oppimasi asiat käytännön projektin suunnitteluun

 

Mitä kaikkea koulutusjaksoon kuului, jäi vähän epäselväksi milloin tämä alkoi ja loppui. Toteutimme asioita mistä oltiin puhuttu aikaisemmin, esim. musiikin perustyötapoja.

 

 

  1. Miten koit työpajojen vetämisen Kaupunginmuseossa. Mitä opit työpajoista.

 

Oli ihanaa nähdä kuinka lapset pitivät kierroksesta, ja olivat innoissaan mukana lauluissa ja leikeissä. Erilainen museokokemus lapsille. Tämä taidealojen integrointi oli hyvä idea, jonka voi muistaa tulevaisuudessa. Opetusharjoitteluna työpajan vetäminen ei mielestäni oikein täyttänyt tehtäväänsä. Jokaisella parilla oli vain n. 5 min ohjelmaa, jonka jälkeen piti taas odottaa melkein tunti seuraavaa ryhmää. Muutaman minuutin toistaminen uudestaan ja uudestaan ei ehkä ole kovin opettavaista. Yksi viikko olisi riittänyt minun puolestani, mutta onhan se toki hauskaa että monet lapsiryhmät saivat osallistua elämykseen.

 

 

  1. Mitä parannusehdotuksia opiskelijan näkökulmasta sinulla olisi hankkeelle ajatellen yhteistyötä esim. Kaupunginmuseon kanssa.

vipuvoimaaEU_rgb_thumb eu eu vipuvoimaaEU_rgb_thumb  

Yhteistyö on todella hyvä idea! Ensi kerralla voisi ajatella juuri opiskelijan näkökulmaa enemmän, olemmehan me vasta opiskelijoita, emme vielä työelämässä. Millä tavalla me saisimme tällaisesta hankkeesta hyöytä? Työpajojen vetäjät olisivat esim. voineet vaihtaa keskenään paikkoja, jotta saisi vähän vaihtelua.

Kiitos tästä yhteistyöstä!