Page tree

 

 

HYVÄ HARJOITTELUA OHJAAVA FYSIOTERAPEUTTI

 

 

Talvella 2016 opintonsa aloittaneet fysioterapeuttiopiskelijat (ryhmä SXB16K1 ja K2) tekevät viimeistä syventävää fysioterapiaharjoittelua. He ovat suorittaneet lähes kaikki pakolliset ammatilliset opintonsa. Viimeisellä lukukaudella on vielä osalla opiskelijoita vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön loppuun saattaminen.

 

Tämä harjoittelujakso (10 op) sisältää 1 op laajuisen oppimistehtävän ja sen esittämisen harjoittelupaikassa (katso erillinen ohje tehtävästä). Tarkoitus on, että voisitte yhdessä ideoida oppimistehtävän, josta molemmat osapuolet hyötyvät.

 

Työaika on 35 h/ harjoitteluviikko ja koko harjoitteluajalta harjoittelutuntimäärä on 210 h (kehittämistehtävä sisältyy tähän tuntimäärään). Jos opiskelija työstää oppimistehtävää omalla ajallaan, harjoitteluaika on 30 t viikossa. Päivittäinen työaika voi sovittaessa vaihdella, kunhan kokonaistuntimäärä täyttyy. Poissaolo esimerkiksi sairastumisen seurauksena korvataan, jos se vaikuttaa harjoittelun tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Tältä Wiki-alustalta löytyvät myös harjoittelujakson yleiset tavoitteet, oppimistehtävän kuvaus, hyväksytyn työelämäharjoittelujakson kriteerit ja arviointilomake:

 

https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=88575849

 

Opettaja ei käy harjoittelupaikassa tällä viimeisellä jaksolla. Toivomme kuitenkin, että joko ohjaaja tai opiskelija itse olisi harjoittelun puolivälissä yhteydessä yhdysopettajaan (allekirjoittanut) sähköpostilla tai soittamalla, jolloin voimme tarvittaessa keskustella harjoittelun tavoitteellisesta etenemisestä.

 

 

Yhteistyöterveisin,

 

Mikko Harju

Ryhmien SXB16K1 ja K2 tuutor-opettaja

mikko.harju@metropolia.fi

p. 0403346829