Page tree

Metropolia AMK

Fysioterapian tutkinto-ohjelma

Fysioterapiaharjoittelu IV:sen tavoitteet ja oppimistehtävät

 

 

Fysioterapiaharjoittelu IV

 

 

Tavoitteet

 

Osaa selvittää asiakkaan fysioterapiaan vaikuttavat taustatekijät.

Opiskelija osaa tutkia asiakkaan perusliikkumisen, lihastasapainon ja liikeradat.

Opiskelija osaa valita yhdessä asiakkaan kanssa hänen toimintakykynsä kannalta yksityiskohtaisia ja tarkoituksenmukaisia näyttöön perustuvia arviointikeinoja (esim. TULE-asiakkaan spesifit arviointikeinot tai neurologisen asiakkaan spesifit toimintakykytestit tai hengitystoiminnan spesifit arviointikeinot) ja kirjata arvioinnin perusteella fysioterapeuttisen diagnoosin, tavoitteet fysioterapialle ja valita niiden perusteella näyttöön perustuvat fysioterapiamenetelmät.

 

 

Oppimistehtävät harjoitteluun liittyen

 

Oppimistehtävä 1.

Harjoittelun loppuvaiheessa opiskelija järjestää ja toteuttaa asiakkaan fysioterapiatilanteen. Hän laatii tilannetta varten kirjallisen selvityksen asiakkaan toimintakyvystä (toimintakyvyn kuvaus, fysioterapeuttinen diagnoosi, keskeiset tavoitteet) ja terapiasuunnitelmasta. Opiskelija perustelee kirjallisessa selvityksessä fysioterapiatoteutusta näyttöön perustuvalla tiedolla. Kirjallinen työ tehdään laajan kirjallisen ohjeen mukaan.

 

Tilanteessa arvioidaan opiskelijan fysioterapiataitojen hallintaa. Tilanteen jälkeen käytävässä palautekeskustelussa arvosanan muodostamiseen osallistuvat opiskelija, ohjaaja ja opettaja.

 

 

Oppimistehtävä 2.

Oppimispäiväkirja: Opiskelija kirjoittaa harjoittelun aikana oppimiskokemuksistaan. Oppimispäiväkirja palautetaan harjoittelujakson jälkeisen viikon tiistaina ohjaava opettajalle

 

Harjoittelujakso arvioidaan hyväksytty/hylätty ja näyttökoe arvioidaan numeerisesti osana neurologisen fysioterapian opintojakson arvosanaa.