Page tree

 

 

 

 

 

Hyvä harjoittelua ohjaava fysioterapeutti,

 

 

Fysioterapeuttiopiskelijat (ryhmä SXB16S1) toteuttavat ensimmäisen työelämäharjoittelun fysioterapiaympäristössä 15.5-26.5.2017. Harjoittelujaksolle tulevat opiskelijat ovat nyt toisella lukukaudella. Harjoittelujakson tavoitteena on, että opiskelijat orientoituvat fysioterapeutin työhön, fysioterapiassa käytettäviin arviointimenetelmiin ja terapian toteutukseen seuraamalla ja osallistumalla yksikön toimintaan. Tarkemmat tavoitteet ja harjoitteluun liittyvä oppimistehtävät löytyvät Metropolian Wiki-alustalta: https://wiki.metropolia.fi/display/toimintaterapianharjoittelu/Fysioterapian+harjoittelujaksot  

 

Opiskelijat harjoittelevat kahden viikon ajan ja heidän viikoittainen työaikansa on 30 tuntia/viikko. Tarkemmista harjoitteluajoista voitte sopia opiskelijan kanssa niin, että se on mielekästä yksikkönne toiminnan ja opiskelijan oppimisen kannalta. Poissaolot esimerkiksi sairastumisen seurauksena korvataan, jos poissaolo vaikuttaa harjoittelun tavoitteiden saavuttamiseen. Voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä minuun opiskelijan ohjaukseen ja harjoitteluun liittyvissä asioissa. Tähän harjoittelujaksoon ei sisälly ohjaavan opettajan käyntiä harjoittelupaikassa. 

 

Ryhmä on aloittanut fysioterapiaopinnot syksyllä 2016. Meneillään oleva toinen lukukausi sisältää mm. fysioterapeuttisen arvioinnin perusteet ja menetelmät sekä terapeuttisen harjoittelun perusteet. Olemme sopineet opiskelijoiden kanssa, että he kertovat tarkemmin ensimmäisen vuoden opinnoistaan teille harjoittelujakson alussa. Ryhmän opetussuunnitelma löytyy alla olevasta osoitteesta. 

http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/88094/fi/70305/SXB16S1/year/2016

 

 

Opiskelijat ottavat etukäteen yhteyttä harjoittelupaikkaansa.

 

 

 

Aurinkoista kevättä!

 

Yhteistyöterveisin:

Leena Piironen

ryhmän SXB16S1 tutoropettaja

leena.piironen@metropolia.fi