Child pages
  • Lomakkeet, dokumenttipohjat
SELVITYS PROJEKTIHENKILÖSTÖN TYÖAJASTA JA MAKSETUISTA PALKOISTALIITE 3a
- Lomapalkat ja -rahat ilmoitetaan lomakkeella B 2 tai B 3
Hanke: Projekti nro:
Toteuttajan /osatoteuttajan nimi
Maksatuskausi:
Laatija ja puhelinnumero: Laatijan nimen selvennys ja puhelinnumero
Tiedot maksatuskaudelta, työajanseurantojen mukaan
Projektiin Kokonais-Projektiin ProjektistaMaksettuProjektistaProsentti-
Henkilön nimiTehtävä projektissakäytettytyöaikakäytettylaskutettu kokon.palkkamaksettu palkkaosuuksien
työaika tunteinatyöaika %:napalkka jaja sivukulut %:naerot +/-
tunteina (100%)kok.työajastasivukulut (100%)kokonaispalkasta
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
yhteensä0,00
Palkkojen lakisääteisten sivukulujen laskentaperusteet
( Luvut eivät sisällä työntekijän osuutta )Vakuutan, että tällä maksatushakemuksella ilmoitetut ennakonpidätykset ja sotu-maksut
on tilitetty veroviranomaisen tilille, eikä henkilöiden palkkaukseen ole saatu muuta tukea.
Sosiaaliturvamaksu%(esim. työllistämistuki)
Eläkevakuutus%
Työttömyysvakuutus%Päivämäärä
Tapaturmavakuutus%
Ryhmähenkivakuutus%Allekirjoitus
%
%
Yhteensä%Nimenselvennys ja asema organisaatiossa, puh.nro
Alkuperäiset asiakirjat tulee säilyttää hakijaorganisaation tai osallistujien taustaorganisaatioiden arkistoissa vähintään 31.12.2020 asti.